pühapäev, 24. november 2013

Paarika liikumised

Tartu klubis (arvatavasti ka mujal klubides) kasutatakse 8 laua puhul sellist Mitchelli liikumisskeemi: 16 paari nummerdatakse 1..16, kes alguses istuvad 1NS, 1EW, .., 8NS, 8EW. Jaotusekomplekte on 8, mis on segatakse turniiri alguses. Pärast esimest vooru liiguvad kaardid 1 võrra alumisse lauda, NS jäävad paigale, EW liiguvad ühe võrra kõrgemasse lauda. Pärast kolmandat vooru on EW liikumine eriline: siis nad liiguvad kahe võrra kõrgemasse lauda (nn hüpe). Samuti tehakse koos hüppega lauakaardi pööre. Ja nii mängitaksegi 7 vooru.

Selle liikumise puhul on tähelepanuväärne, et 1EW, 3EW, 5EW ja 7EW moodustavad ühe võistkonna ja 2EW, 4EW, 6EW, 8EW teise võistkonna. Esimene võistkond mängib paarituid komplekte EW liinis (siis tuleb pööre) ning paaris komplekte NS liinis. Teine võistkond mängib täpselt vastupidi. Seega, kui me võrdleme mõnes jaotuses 1EW tulemusi "saali tulemustega", siis saali EW on alati korrapäraselt paigutatud. Kokkuvõttes tähendab see, et olles paar nr 2, on suur vahe (kuni paar protsenti lõpptulemusest), kas klubi parim paar on nr 4 või nr 6.

Ma pole õrna aimugi, miks selline liikumine kasutusel on. Aga ma kahtlustan, et "nii on alati olnud", ja ju siis keegi pole tegelikult "saali vastu mängimist" lahti mõtestanud.

Selleks, et subjektiivne hinnang liikumise headuse kohta objektiivseks muuta, tuleks headust kuidagi mõõta. Selleks on hea kasutada statistilisi meetodeid, mis pole tegelikult eriti keerulised.

Vaatame esmalt 6 paariga juhtu, kes mängivad ühte jaotust selliselt:
NS EW
1 2
5 4
3 6

Paari 1 tulemust võrreldakse 2 korda. Kummalgi korral on paar 2 tema vastu. Ühel korral on tema vastu paar 3, ühe korra paar 5, tema poolt on ühe korra paar 4 ja ühe korra paar 6.

Seda saame matemaatiliselt väljendada nii:
([1, 2], [5, 4], [3, 6]) -> [2, -2, -1, 1, -1, 1]
Selle rea liikmed ruutu võttes saame:
[4, 4, 1, 1, 1, 1]
Ruutude summa on 12, ning selle põhjal ütleme, et paari 1 tulemus sõltub 33.3% temast endast, 33.3% paarist nr 2 ning 8.33% paaridest 3, 4, 5, 6. (Matemaatikud kasutavad siin dispersiooni mõistet).

Täpselt samamoodi saame teha ülejäänud 2 jaotuse jaoks:
([3, 4], [1, 6], [5, 2]) -> [2, 1, -1, 1, -1, -2]
([5, 6], [3, 2], [1, 4]) -> [2, 1, -1, -2, -1, 1]
ning siis need read kokku liita:
[6, 0, -3, 0, -3, 0]

Nüüd saame samamoodi ruutu võtta (summa on 36 + 9 + 9 = 54) ja leida, et paari 1 tulemus sõltub 66.6% temast endast, ning 33.3% ülejäänud paaridest (16.7% paaridest 3 ja 5). Paaride 2, 4 ja 6 tasemest paari 1 tulemus ei sõltu, sest liikuvad paarid mängivad poolt ja vastu samapalju, nii et see taandub välja. Paarid 3 ja 5 mängivad aga kõik kolm jaotust paari 1 vastu (pööret ei olnud, igas jaotuses 1 võrdlus).

Täpselt samamoodi saame teiste paaride jaoks leida, kui palju sõltub paari tulemus ülejäänutest. Mida väiksem on saadud tulemus, seda parem on liikumisskeem!


8 laua liikumiste headuse võrdlus


7 rounds, no pair movement
Pairs: 16 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16] jumps: []
Boards: 8 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
Rounds: 7 rotationBits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
0.5625

7 rounds, ew move, jump after R4 no arrow switching
Pairs: 16 [1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9, 12, 11, 14, 13, 16, 15, 2] jumps: [4]
Boards: 8 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
Rounds: 7 rotationBits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
0.142857142857

7 rounds, ew move, jump after R3, arrow switch at R1,2,3
Pairs: 16 [1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9, 12, 11, 14, 13, 16, 15, 2] jumps: [3]
Boards: 8 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
Rounds: 7 rotationBits: [7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7]
0.226135522136 <- Tartu klubi praeguse liikumise headus

Liikumise maatriks:
[42, -4, 0, 4, 6, 4, 0, -4, -5, -8, -7, -9, -7, 0, -5, -7] 1NS
[-4, 42, -4, 0, 4, 6, 4, 0, -7, -5, -8, -7, -9, -7, 0, -5] 2NS
[0, -4, 42, -4, 0, 4, 6, 4, -5, -7, -5, -8, -7, -9, -7, 0]
[4, 0, -4, 42, -4, 0, 4, 6, 0, -5, -7, -5, -8, -7, -9, -7]
[6, 4, 0, -4, 42, -4, 0, 4, -7, 0, -5, -7, -5, -8, -7, -9]
[4, 6, 4, 0, -4, 42, -4, 0, -9, -7, 0, -5, -7, -5, -8, -7]
[0, 4, 6, 4, 0, -4, 42, -4, -7, -9, -7, 0, -5, -7, -5, -8]
[-4, 0, 4, 6, 4, 0, -4, 42, -8, -7, -9, -7, 0, -5, -7, -5] 8NS
[-5, -7, -5, 0, -7, -9, -7, -8, 42, 6, -6, 6, -6, 6, -6, 6] 1EW
[-8, -5, -7, -5, 0, -7, -9, -7, 6, 42, 6, -6, 6, -6, 6, -6] 2EW
[-7, -8, -5, -7, -5, 0, -7, -9, -6, 6, 42, 6, -6, 6, -6, 6]
[-9, -7, -8, -5, -7, -5, 0, -7, 6, -6, 6, 42, 6, -6, 6, -6]
[-7, -9, -7, -8, -5, -7, -5, 0, -6, 6, -6, 6, 42, 6, -6, 6]
[0, -7, -9, -7, -8, -5, -7, -5, 6, -6, 6, -6, 6, 42, 6, -6]
[-5, 0, -7, -9, -7, -8, -5, -7, -6, 6, -6, 6, -6, 6, 42, 6]
[-7, -5, 0, -7, -9, -7, -8, -5, 6, -6, 6, -6, 6, -6, 6, 42] 8EW

7 rounds, ew move, jump after R4, arrow switch at R1
Pairs: 16 [1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9, 12, 11, 14, 13, 16, 15, 2] jumps: [4]
Boards: 8 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
Rounds: 7 rotationBits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
0.0897832817337 <- Sama skeem, aga ainult 1 voor pöördega

Liikumise maatriks:
[42, -4, -2, -2, -2, -2, -2, -4, 0, -3, -5, -5, 2, -5, -5, -3]
[-4, 42, -4, -2, -2, -2, -2, -2, -3, 0, -3, -5, -5, 2, -5, -5]
[-2, -4, 42, -4, -2, -2, -2, -2, -5, -3, 0, -3, -5, -5, 2, -5]
[-2, -2, -4, 42, -4, -2, -2, -2, -5, -5, -3, 0, -3, -5, -5, 2]
[-2, -2, -2, -4, 42, -4, -2, -2, 2, -5, -5, -3, 0, -3, -5, -5]
[-2, -2, -2, -2, -4, 42, -4, -2, -5, 2, -5, -5, -3, 0, -3, -5]
[-2, -2, -2, -2, -2, -4, 42, -4, -5, -5, 2, -5, -5, -3, 0, -3]
[-4, -2, -2, -2, -2, -2, -4, 42, -3, -5, -5, 2, -5, -5, -3, 0]
[0, -3, -5, -5, 2, -5, -5, -3, 42, -4, -2, -2, -2, -2, -2, -4]
[-3, 0, -3, -5, -5, 2, -5, -5, -4, 42, -4, -2, -2, -2, -2, -2]
[-5, -3, 0, -3, -5, -5, 2, -5, -2, -4, 42, -4, -2, -2, -2, -2]
[-5, -5, -3, 0, -3, -5, -5, 2, -2, -2, -4, 42, -4, -2, -2, -2]
[2, -5, -5, -3, 0, -3, -5, -5, -2, -2, -2, -4, 42, -4, -2, -2]
[-5, 2, -5, -5, -3, 0, -3, -5, -2, -2, -2, -2, -4, 42, -4, -2]
[-5, -5, 2, -5, -5, -3, 0, -3, -2, -2, -2, -2, -2, -4, 42, -4]
[-3, -5, -5, 2, -5, -5, -3, 0, -4, -2, -2, -2, -2, -2, -4, 42]

9 rounds, 7 stationary pairs, hesitation mitchell
Pairs: 16 [1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9, 12, 11, 14, 13, 16, 2, 15] jumps: []
Boards: 9 [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 1]
Rounds: 9 rotationBits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
0.0823246650343

Teoreetiline parim tulemus:
0.0625

9 laua tulemused


9 rounds normal 9 table mitchell
Pairs: 18 [1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9, 12, 11, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 2] jumps: []
Boards: 9 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
Rounds: 9 rotationBits: [15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15]
0.148488830486

9 rounds normal 9 table mitchell no arrow switching
Pairs: 18 [1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9, 12, 11, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 2] jumps: []
Boards: 9 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
Rounds: 9 rotationBits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
0.111111111111

9 rounds normal 9 table mitchell arrow switching at R1
Pairs: 18 [1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9, 12, 11, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 2] jumps: []
Boards: 9 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
Rounds: 9 rotationBits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
0.0595065312046

Teoreetiline parim tulemus:
0.0555555555556

Kokkuvõttes: kasutades Mitchelli liikumist, tuleks pöördega mängida ca 1/8 voorudest, mitte ca 1/2. See lihtne muudatus parandaks 8 laua korral liikumise headuse 22.6% pealt hoobilt 8.98% peale!

teisipäev, 19. november 2013

Väljamängu ülesanne

6♥X alumisest käest:
♣9 avakäik

♠ x
♥ 97x
♦ AJxx
♣ AKQTx

♠ xxxx
♥ AQJ8x
♦ Kx
♣ xx

Pakkumine pole just õpiku oma, 3♦ erineva tõlgenduse tõttu: VPV avas 1♠, edasi läks pakkumine:
1♠ - 2♣ - 2♠ - 3♦*
Pass - 4♠ - Pass - 5♥
Pass - 6♦ - Dbl - 6♥
Pass - Pass - Dbl

Risti avakäigu võtsin ässaga. Jätkasin väikese ärtuga käe soldatile, vasakult kukub ♥10. Kuidas jätkata?
Otsustan mängida pada löögi peale. Jätkan padaga, mille vasak vastane võtab, ja käib ruutu. Milline on parim viis 12-ni loendamiseks?

Edit:
Aitäh kommentaatoritele ning teistele lahendajatele. Täiendan oma analüüsiga.

See on tegelikult visualiseerimise ülesanne. Ei ole mõtet teha kindlustusmängu vms, tuleb mängida sellele, et leping võita, mis sellest, et tahamineku korral käib see leping N-ta. Seega ärtu kuningas asub paremal. Kontrad 6♦-le ning 6♥-le vihjavad, et paremal on lisaks kolmesele padale ka hunnik punaseid kaarte. Soodne juhtum oleks, kui seal oleks 3-ne ärtu ja 4+ ruutu. Kus asub ruutu emand? Tõenäosuse järgi paremal (seal on rohkem ruutusid).

Aga stopp! Paigutamata on jäänud 10 punkti pajas ning risti sõdur. Arvestades, et VPV ei tõmmanud avakäiguks kõrget pada, ega jätkanud neljandasse tihisse padaga, vihjab sellele, et tema pada pole absoluutne. See ei jäta vasakule avanguks just eriti palju jõudu. Tulles tagasi ruutu emanda asukoha juurde, siis tuleks see ikkagi vasakule asetada. Ja paremale mingi pada nupp (nt kuningas). Endiselt on õhus kontra 6♦-le. Vaevalt, et see oli tehtud lehega ♠KT8 ♥K65 ♦T985 ♣Jx. Paremal kipub olema 5-ne ruutu. Seega võiks seal olla umbes ♠KT8 ♥K65 ♦T9852 ♣Jx.

Kui nii, siis töötab suurepäraselt plaan:
♦K
pada löök
trumbi lõikus
trump kotti
Seega 6 trumbitihi, 2 ruututihi, 3 ristitihi ning 12-s tihi kas risti lõikega või ruutuga vms.

Aga saab paremini!
Mis siis, kui paremal on ikkagi neljane trump: ♠ KT8 ♥ K653 ♦T9852 ♣ x? Sel juhul ma ei saa raisata laua trumpi pada löömiseks. Seda on vaja trumbi lõikamiseks.

Mida arvata plaanist:
♦A
♥7 (jätta tihi).
Kui trump jagub 3-2, siis ruutu kuningas, pada löök, ruutu löök (ülelöök ei ohusta), ning oleme samal rajal, mis enne.
Kui trump jagub 4-1, siis 6. tihisse jätkata:
trumbi lõikus, trump kotti.
Ruutu kuningas.
Seega 5 trumbitihi, 2 ruututihi, 3 ristitihi. Puuduvad kaks tulevad kas ristist (kui see kadujateta lahendada või risti-ruutu sunnist VPV vastu).

Lõikes ruutu emandat aga pole vaja lõigata, sest tihi see juurde ei anna!

Loo moraal on see, et tuleb lugeda tihisid, mitte hakata uisapäisa lühemasse kätte kadujaid lööma!

Laua taga lasin ruutu kuningani ning lõin pada. Kui trump oli 4-1, siis ei saanud seda enam maha tõmmata, ning andsin ära veel 2 padagi. Seega käisin kontraga kolmeta. Teine tuba mängis geimi, nii et väga vahet pole, mis nende tulemus oli (-100 või +680). Minu -800 vs +1660 tähendas 30 impilist deltat.

laupäev, 28. september 2013

Uus VP skaala

Teatavasti on 2013 aasta algusest kasutusel uus skaala IMP-dest VP-de teisendamiseks. Mulle uus skaala meeldib. Eriti seetõttu, et teda on lihtne kasutada, ja et ta soosib head bridzhimängu.

Vana skaala puudused

1. Vana skaala on keeruline. Iga jaotuste arvu jaoks oli leiutatud uus VP-tabel. Kogenud mängijatel oli 8- ja 16-jaotuselise matshi skaalad pähe kulunud. Ent mingit sügavamat loogikat skaalas seal ei olnud (või ma ei näinud).
2. Vaatame vana 8-jaotuselist skaalat:
VPIMP
15-150 ± 1
16-143.5 ± 1.5
17-137 ± 1
18-1210 ± 1
19-1113 ± 1
20-1016 ± 1
21-919 ± 1
22-822 ± 1
23-725 ± 1
24-628 ± 1
Näeme, et esimese kahe VP teenimine on kõige keerulisem: kumbki nõuab keskmiselt 3.5 IMP-i. Samas, kui 3.-9. VP nõuab igaüks ainult 3 lisa IMP-i. Piltlikult öeldes, on tegemist astmelise tulumaksuga, kus esimene aste on kõige suurem. Miks see halb on? Oletame, et ühel võistkonnal on 7 IMP-ine edu (ehk siis 17 VP). Oletame, et tuleb otsustada, kas pakkuda slämm, mis õnnestumise korral toob sisse 14 IMPi, ebaõnnestumise korral kaotab 14 IMPi. Näib nagu aus mündivise. Aga tegelikult?
Reaalsus on see, et tahamineku korral oleks tulemuseks -7 IMPi, ehk delta on täpselt 4 VP-d. Võitmise korral oleks tulemuseks 21 IMPi, ehk delta on 4.67 VP-d (mis ümardatakse küll 5 VP-ks). Seega tasub eesoleval meeskonnal slämm pakkuda, kui selle võitmise tõenäosus on vähemalt 46%. Sarnase aruteluga saame, et tagaoleval tasub see slämm pakkuda, kui selle võitmise tõenäosus on vähemalt 54%. Seega on eesoleva meeskonna heaks strateegiaks riskide võtmine ja lahmimine. Tagaoleva meeskonna jaoks on heaks strateegiaks aga vastupidi, soliidne ja hea bridzh.

Uus skaala lahendab need mõlemad probleemid ära.
1. Sisuliselt tuleb ära õppida ainult üks skaala: ühe-jaotuse IMP-VP skaala. Kui mängitakse B jaotust, siis tuleb IMP-de arv jagada jaotuste arvu ruutjuurega  B  ning saadud tulemusele rakendada ühe-jaotuse skaalat.
2. Uues skaalas on alati esimene IMP kõige väärtuslikum, ning iga järgnev IMP natuke vähem väärtuslik. Nagu ka päris elus, esimene amps on kõige magusam!

Uue VP skaala diskreetne versioon

Uue skaala kasutamiseks on mitmeid viise. Käsitsi arvutamiseks on kõige mugavam kasutada vanale skaalale sarnast diskreetset (täisarvulist) versiooni. Siin on toodud mõnede jaotuste arvu jaoks nii pidev kui ka täisarvuline skaala. Nt 8 jaotuse puhul on selline tabel:
VPIMP
10-100
11-91-3
12-84-6
13-77-9
14-610-12
15-513-16
16-417-20
17-321-25
18-226-30
19-131-38
20-039+
See on isegi lihtsam, kui vana, 25-0 skaala. Ma eeldan, et ka nt Tartu klubis, kus praegu ei kasutata tulemuste sisestamiseks bridgemate'i, kasutatakse võistkondlikel turniiridel alates sellest aastast just taolist skaalat. Samuti tuleks need skaalad (erinevate jaotuste arvu jaoks) trükkida uutele tulemuste lehtedele.

Uue VP skaala pidev versioon

Ühes ammuses postituses ma kirjutasin, kuidas uut skaalat Excelis arvutada. Selleks, et sama asja peast kasutada, piisab, kui endale hästi selgeks teha 1-jaotuse skaala. B-jaotuse skaala on lihtsalt  B -kordne koopia.


Ühe jaotuse IMP-VP skaala:
VPIMP
10-100*
11-90.826
12-81.722
13-72.704
14-63.789
15-55*
16-46.371
17-37.950
18-29.814
19-112.09
20-015*
* Täpne väärtus

Loomulikult võib kasutada ka 1-jaotuse skaala rohkem ümardatud versiooni
VPIMP
10-100
11-90.8
12-81.7
13-72.7
14-63.8
15-55
16-46.4
17-38
18-210
19-112
20-015

Oletame, et saadakse 8-jaotuselises matshis 18-IMPine võit. Selle konverteerimiseks 1-jaotuse IMP-deks, tuleb jagada ruutjuurega jaotuste arvust: 18 /  8  = 6.36 IMPi. Tabeli järgi vastab sellele üsna täpselt 16 VP-d.

Ühe jaotuse skaala paraboolina

Teatavasti määravad tasandi kaks punkti ära sirge. Sama hästi määravad kolm punkti x-y teljestikus ära parabooli.
Kui nendeks kolmeks punktiks valida (IMP, VP) = (0, 10), (5, 15) ja (15, 20), siis saame neid punkte läbivaks parabooliks:

VP = 10 + IMP + IMP * (5-IMP) / 30Osutub, et vahemiks 0..5 IMPi, on selle valemi absoluutne viga kuni 0.08 VP, vahemikus 5..15 IMPi aga kuni 0.25 VP. Punktides 0 IMPi, 5 IMPi ja 15 IMPi on aga valem täpne. Selline täpsus on täiesti aktsepteeritav ligikaudse VP summa saamiseks, sest on samas suurusjärgus peastarvutamise täpsusega.

Näide: Kui võita 8-jaotuseline matsh 18 IMPiga, siis 1-jaotuse kohta teeb see 18 / 2.8 = 6 + 1.2/2.8 ≈ 6.4 IMPi.
VP-de saamiseks tuleb juurde liiga 6.4 * (5 - 6.4) / 30, ehk maha tuleb lahutada 6.4 * 1.4 / 30 ≈ 9 / 30 = 0.3. Seega on tulemuseks ligikaudu 10 + 6.4 - 0.3 = 16.1 VP. Valemi viga ongi ~ 0.1 VP.


teisipäev, 24. september 2013

Võistlev slämmipakkumine

Eilne klubi tõi meid taas maa peale. Kui eelmine kord õnnestus saada keskmiselt 4 impi jaost, siis seekord piirdusime ühega.
Viimases voorus jagati mulle kätte

♠ T5432
♥ xx
♦ Jx
♣ AQ8x

Tsoonsus on soodne, PVP jagab ja avab 1♥. Kuigi mulle meeldib agressiivselt pakkuda, ja tsoon võimaldab, siis see leht siiski ei kvalifitseeru ülepakkumiseks. Pada mast on selleks liiga nõrk, risti mast on liiga lühike. Seega passin, ja vasak vastane tõstab geimi. Hoolimata minu passiivsusest võitleb partner 5♣-ga, ning parem vastane pakub 5♥. Kas tõsta 6♣? Tsoonsus endiselt võimaldab pakkuda, samuti on klapp hea, ning ebaühtlaste lehega tuleks pakkuda "üks veel". Teisest küljest "kuulub 5. korrus vastasele". Kui nüüd päriselt mõelda, siis selleks, et 6♣ õige oleks, peab kehtima kaks tingimust:
* vastasel peab olema 5♥ lepingus vähemalt 11 tihi (muidu ma lähen pseudotõkkesse).
* meil peab olema ristilepingus vähemalt 9 tihi (kolmeta on ok).
Kui ma eeldan, et partneril on enamvähem 6-7 ristitihi, ning mina lööke juurde ei anna, siis 9 tihi saamiseks on vaja kõrvalmastidest saada veel 2-3 tihi. Need kõrvalmasti tihid võiks ka ärtu lepingus tihid olla (+ võibolla ristiäss), mis tähendab, et ka 5♥ on piiripealne.
Boonuseks veel kolmaski tingimus:
* vastane ei tohi ronida slämmi.
Seega passin, 5♥ on hea küll.
Ka VPV passib. Aga partner pakub 6♣! Paremalt pass (ilmselt on see sundiv), mina passin (juba kolmandat korda).
VPV koopereerub, ja pakub 6♦, partner passib, paremalt 6♥. Mida nüüd? Ilmselgelt meil ärtulepingus ristitihi ei ole. Partneril ei ole ka kahte kõrvalmastitihi (muidu võiks kontreerida nt 6♦). Seega on üsna tõenäoline, et vastane võidab 6♥. Meie ristilepingus on umbes 8 ristitihi, mis tähendaks halvimal juhul -1100. Kõige hullem, mis 7♣-ga juhtuda saab, on see, et vastased pakuvad 7♥. Aga arvestades esialgset 1♥-4♥ ei tundu see eriti realistlik. Seega on lihtne pakkuda 7♣, ning see jääb kontraga mänguks.

Parnteril on 8 ristitõmmet, ärtuäss ning ruutu löök minu kätte, mis tähendab, et meie leping läheb kolmeta. Ja kuna ärtus on vastasel 12 tihi, siis on 7♣ tõkke näol tegemist par-tulemusega, mis meile siiski paar impi sisse toob.

Siinkohal on paslik meenutada vana bridzitõde: Kes viimasena pakub, pakub lepingu.

esmaspäev, 2. september 2013

Lootusetu juhtum

♠ KT8x
♥ A7xx
♦ KQ7x
♣ A .

♠ 7xx
♥ Kxx
♦ A9x
♣ QJT9

Täna klubis jäin alumisest käest mängima 3NT väikese ärtu avakäiguga. Leping on igati aus. Risti kuninga mahaajamiseks ning ristitihide sissekarpimiseks on olemas parajasti kaks sisekut. Seega on olemas 8 tihi tipust ning lisashanss üheksandaks nii padas, ärtus kui ka ruutus.

Kuidas siis mängida? Soojenduseks peetan ärtu ning võtan järgmise. Seejärel risti äss. Kumba sisekut kasutada alustuseks? Tahtmata vastasele potentsiaalset tihi ärtus lahti mängida, tulen ruutu ässaga kätte (paremalt soldat) ning käin risti. Vasak vastane võtab kohe kuningaga (lauast pada), ning jätkab kolmanda ärtuga, millele parem vastane viskab ära risti.

♠ KT8
♥ 7
♦ KQ7
♣ -- .

♠ 7xx
♥ --
♦ 9x
♣ QJ

4 tihi käes, 4 tihi veel vaja saada.
Ehkki ärtu tihi ma ei saanud lahti mängida, tundub olukord siiski perspektiivikas. Ruutu võib jaguda 3-3, või kui ongi paremal neljane ruutu, saab vastase sisse visata, kui tal on pada äss. Karbin siis ära oma kaks risti tegijat (lauast pada ja ärtu). Viimasele ristile viskab parem vastane ruutut. Seejärel jätkan ruutuga, igaks juhuks panen lauale 9. See kaetaksegi kümnega. Paraku ruutu kuningale Ost masti ei pane, mis tähendab, et ruutu ei jagunud, ning nüüd ma ei saa ka ruutuga välja visata, sest siis on vastasel lihtsalt 5 tihi olemas. Olukord on hapu, aga siiski mitte lootusetu.

♠ KT
♥ --
♦ Q7
♣ -- .

♠ 7xx
♥ --
♦ x
♣ --

Kuna vasakul vastasel on veel ärtu tegija ning ruutus duubel pidur, siis on tal täpselt 1 kaart padas. Kui see juhtub olema äss või emand, siis ei ole tal sisseviskest ruutu kahvlisee käimiseks pääsu. Lootusrikkalt jätkan lauast pada kümnega. See kaetakse emandaga, ja vasakult kolksub selle soldat. Ebaõnn!

Ja nüüd, kus ma olen lepingu koguni kaheta mänginud, suudab veel üllatada vastane, kellel on kätte jäänud pada AQ96. Saanud tihi emanda ja ässaga, proovib ta kahe kaardi lõppseisus õnne pada kuuega! Seega saan puuduoleva üheksanda tihi hoopis pada seitsmega. Ning õnnestubki leping võita.

Märkelehed näitasid, et 3NT oli võidetud kolmel varasemalgi korral, ühel korral oli 4NT läinud üheta. Minu jaoks on see täielik üllatus. Mis ma küll valesti tegin?
.

esmaspäev, 8. juuli 2013

Kuidas genereerida guljashijaotuseid

Guljashijaotuste genereerimine ei ole sugugi triviaalne. Seal on koguni kolm probleemi.
Esiteks tuleks aru saada, mida üldse guljashi all mõeldakse. Jah, ilmselt on tegemist teravate jaotustega, aga kui terav on terav? Kas see tähendab, et igas jaotuses peab olema renoo; või 7-ne mast; või tuleks välistada 4333 jaotused? Ilmselt pole ükski neist piisavalt mõistlik kitsendus. Minu arvates on üsna kaval Richard Pavliceki poolt juurutatud jaotuste teravuse skaala, mis võimaldab jaotuse teravust mõõta.
Teine küsimus on, et kuidas seda teravust jaotuste genereerimiseks kasutada. Ehk kuidas muuta jaotuste genereerimisel tõenäosuseid, et me saaksime parajalt teravad jaotused. Ehk kui tavalises bridzis on iga jaotuse esinemine võrdse tõenäosusega (ca 1/5.36e28), siis guljashi genereerimisel tuleks tereavamate jaotuste tõenäosuseid suurendada, ja ühtlasemate oma vähendada. Aga kuipalju täpselt?
Kolmas küsimus on, et kui need tõenäosused on paika pandud, siis kuidas see teooria praktikasse panna. See on puhtalt praktiline küsimus, sest arvutijõudlus võimaldab mõistliku aja jooksul välja genereerida võibolla miljard jaotust (võrdse tõenäosuse korral). Aga kui me tahame üsna teravaid jaotuseid, siis 13-0-0-0 jagunemisi ei esine miljardi seas võibolla piisavalt tihti. See tähendab, et guljashijaotuste genereerimisel pole tavageneraatorist abi, millest hakata välja filtreerima teravamaid jagusid.

Olgu kuidas on, bridzhiturniiri olemuse määrabki ära kaks asja: jaotuste generaator ning punktiarvestus. Minu arvates peaksid need mõlemad olema turniiridel avalikud.
Punktiarvestusega pole enamasti probleemi, sest see on ikka avalik olnud (kui mõned veidrad turniirid kõrvale jätta).
Jaotuste genereerimisega pole ka enamasti muret, sest tavaliselt me isegi ei mõtle sellele. Tõsi, kui mindi üle käsitsi jaotustelt arvutijaotustele, siis võis tunduda, et arvuti genereerib teravamaid jagusid. Paraku on see seletatav tõsiasjaga, et käsitsi segades ei olda piisavalt põhjalikud, ning tekitatakse (tahtmatult) ühtlasemaid jaotuseid.
Küll aga tuleks eraldi tähelepanu pöörata guljashiturniiril jaotuste genereerimisele -- eeskiri, kuidas jaotuseid genereerida võiks olla mingil arusaadaval kujul kõigile osalejatele teada.

Lõpetuseks väike küsimus Jõgeva I guljashiturniirilt: Mille poolest on jaotused 5, 7 ja 33 erilised?

teisipäev, 28. mai 2013

Slämme ei viitsita pakkuda

Tallinna klubis jaotuses nr 19 jagas S tsoonis E-W olin esimene pakkuja lehega:
♠AT542
♥AT96
♦ A87
♣7Ja pakkumine kulges:
S    W   N    E
1S   p  2C   p
2H  p  3D  p
3T   p  4D  p
6D  p    p    p

2C on F1 vähemalt 3ne risti
3D on neljanda masti sund
4D on 5ne ruutu ja pikem risti, kuna 5-5ga me pakume 2C asemel 2D

4D peale tuli mul otsustada kui head mu 3 ässa on, paraku ei viitsind eriti ja panin lihtsalt 6D.

Tagantjärgi on tobe vaadata tulemusi, kus me ainsana saalis slämmi pakkusime ja isegi mitte suurt. Julgemad vastased võibolla torgiksid ka miskit ebasoodsas tsoonsus vahele.

Kuidas sina oma regulaarse partneriga suurde slämmi jõuaksid?

teisipäev, 23. aprill 2013

Pressida või mitte

Eilne pätton Tartu klubis algas meie jaoks kurjakuulutavalt. Esimeses 3-jaotuselises voorus õnnestus kaks korda vastase geim ära kontreerida. Ühel juhul laekus -1190 (vastane kallis), teisel juhul -790 (odavas). Järgmises voorus olime natuke targemad: jätsime piiripealsele geimile kontra panemata. Aga see-eest jätsime lepingu lihtsalt sirgjooneliselt taha võtmata, ja suure surmaga tuli see lõpuks väljagi. Kolmandas voorus astusime jälle vana reha otsa: (kontraga täpne leping). Nii oligi täpselt kolmandiku peal, ehk pärast 8 meie saldos -28 Impi (ehk -3.5 impi jaost) või 35%.

Hea oli aga see, et edasi sai ainult paremaks minna; ning see, et meie kõige hullemad tulemused jõudsid meie teise paari nina alla alles turniiri lõpuks.

Häid asju oli veel.

4. Kõik kallis, partner jagab.
♠ AJxx ♥ xx ♦ Kxxxx ♣ xx
Algab pakkumine 1♠-2♥ ja nüüd on minu kord.
Kuna meil on toetuse näitamiseks palju variante: 2♠, 2NT (GF), 3♥ (kutsuv), 3♠ (tõkestav), 4♠ (mänguks), 4x (splinter), siis lihtsalt 2♠ tundus nüri pakkuda. Venitasin siis lauale 3♥, ehk kutse pada geimi. Vasakult tuli 4♥ ning Taavi suhtus minu kutsesse tõsiselt, kui pakkus 4NT. Paremalt võideldi veel 5♥-ga, mis tähendab, et oma 1 ässa näitamiseks pidin passima. Jäime mängima 5♠, mis läks küll üheta, aga kuna meie teine tuba võitis 6♥ kontraga, siis oli see teenimise koht!

3. Ise kallis, viimane käsi.
♠ -- ♥ Jxx ♦ AQJxxx ♣ Axxx
Algab pakkumine: 1♠ - Pass - 2♠. Minult lihtne 3♦.
Järgneb 3♠ - 4♦ - Pass. Mis nüüd?
Eelkõige on küsimus kas pass või 5♦? Kuna meil selles seisus mingeid erilisi toetustõsteid kokku lepitud ei ole (iseenesest võiks 4♣ olla toega pakkumine), siis 4♦ ei luba mulle suurt midagi. Samas ei pakkunud Taavi 3NT (ehk pole pada raisatud jõudu), ning ronis kallis tsoonis 4-korrusele. Ja et põhjendustest puudu ei tuleks, siis olime just eelmises jaotuses vastase geimi ära kontreerinud (ehk pättoni totaliga on seis kehva). Seega kõik märgid näitavad 5♦ kasuks.

♠ Qxxx
♥ Kx
♦ Kxx
♣ KQ9x

Avakäik:
♣4

♠ --
♥ Jxx
♦ AQJxxx
♣ Axxx

Vau, kena leht partner!
Lauast väike, paremalt soldat, minult äss. Loen kadujaid: ärtus 1-3, ristis 0-1. Kuna avakäik lõhnab väga singli järele, siis kipub ristis olema terve kaduja (või löök). Ärtu äss võiks olla lõikes, aga üks ärtu tuleks ikkagi lauda lüüa. Seega tuleks käia vastu laua ärtu kuningat. Aga mitu trumpi enne tõmmata? Otsustan, et paremal 6331 on tõenäolisem, kui see, et trump on 2-2 ja et ärtu äss oleks paremal. Seega tõmban 1 trumbi ning käin ärtut. Vasak vastane hüppab ässaga ette ning käib uue ärtu. Edasi juba lihtne: saan ärtu lüüa ja trumbid maha tõmmata ja vastasele jäi viimane ristitihi. Niisiis täpne mäng. See oli meile hea tulemus, sest enamasti oli vastane 4 kalliga tõkkes, kahel korral saadi ruutu lepingus 10 tihi.

15. Viimane käsi, soodne tsoonsus
♠ Jx ♥ Txx ♦ AQxxx ♣ QTx
Algab pakkumine: 2♠ - 3♣ - Pass. Mis nüüd?

Tegemist on turniiri viimase jaotusega ja otsustan gamblida 3NT-ga. See jääb lepinguks, õnneks ilma kontrata, kahjuks pada avakäiguga (vist 7), õnneks sellise lauaga:

♠ K9 ♥ Jx ♦ KJx ♣ AK98xx

Avakäigu järgi tundub, et on tihide võidujooks. Ma kas saan 12 esimest tihi, või korjab vastane 6 pada ja 4-6 ärtutihi. Odava tsooni naljad :) Mängin lauast pada kuninga... ja see saab tihi! Seega oli õnn meie poolel.

Kokkuvõttes võib tulemusega isegi rahule jääda. Viimasest 16 jaotusest kaotasime ainult 4, ning ükski neist polnud nii hull, kui esimese kolmandiku õnnetus. Ehk siis parem väike pluss, kui suur miinus.

esmaspäev, 8. aprill 2013

B-team :(

Õigus oli kolonel Deckeril (kes ei tea, siis see paha sõjaväepolitseinik, kes A-Rühma taga ajas) kui ta lausus oma kuulsad sõnad: "The A-Team becomes the B-Team". Ebaõnnestunud Kaardiväe turniiri paar helgemat näidet paarilt Maarja-Indrek. Alljärgnevas jaos pakkusid vastased 4S ja lepingu võitmiseks pidi väljamängija tooma koju ristid. -----------------------_______♠ J6___ D:w
_______♥ Q9872__ VUL:b
_______♦ JT9
_______♣ Q32
♠ 853_______♠ AQT42
♥ AKJ_______♥ 43
♦ 872_______♦ Q4
♣ K876______♣ AJT4
_______♠ K97
_______♥ T65
_______♦ AK653
_______♣ 95
Kahjuks otsustas väljamängija õigelt poolt lõikamise kasuks ning pärast trumpide tõmbamist (andes tihi trump kuningale) alustas väikese ristiga kuninga alla ilmse kavatsusega tagasiteel emandat (õnnestunult) lõigata. Õnneks Maarja aga ei maganud ja poetas tihisse risti 9. See tekitas väljamängijas illusiooni tema käes olevast duubel E9st ning pärast mõningast juurdlemist mängis ta ristit tipust. Üheta.--------------------------------------------------------Teises jaos jäid vastased mängima 2S. --------------------------------- _______♠ A32__ D:n
_______♥ 87___ VUL:n
_______♦ QT643
_______♣ 432
♠ QJ9_______♠ KT654
♥ JT543_____♥ 62
♦ K_________♦ J72
♣ KT96______♣ A85
_______♠ 87
_______♥ AKQ9
_______♦ A985
_______♣ QJ7
Maarja alustas kõrge ärtuga ja tegi õnnestunud trumbilülituse. Väljamängija sai tihi ja käis uue ärtu - Maarja võttis ning jätkasime trump äss, trump. Väljamängija võttis selle lauda ja trumpas ärtu - kuna see ei jagunenud, oli tal endiselt ainult 6 tihi. Väljamängija jätkas ruutuga, mille Maarja võttis, kuid avastas ennast sisse visatuna. Risti käik annuks lepingu kohe välja, seega jätkas Maarja ruutuga minu emandale. Alles oli siis ---------------------------------- _______♠ __
_______♥ ___
_______♦ T6
_______♣ 432
♠ ____________♠ K
♥ J3__________♥
♦ -____________♦ J
♣ KT9_________♣ A85
_______♠
_______♥ A
_______♦ 8
_______♣ QJ7
Ruutuga jätkamine tundus automaatne ja ma ilmselt oleksingi nii teinud, kuid vastas istus Koistinen (Laanemäega) ning ma teadsin kurbadest kogemustest, et nemad on võimelised välja võluma rohkem tihisid kui suur enamus teisi. Otsustasin siis vaadata, mis edasi juhtuma hakkab: väljamängija võtab käidud ruutu J-ga (lauast ärtu) ja tõmbab trumbi - ning Maarja ei naudi tekkivat olukorda mitte sugugi. Asetasin ruutu tagasi ja poetasin lauale risti - väljamängija haaras sööda lastes selle kuningani ja lõigates tagasiteel. Üheta. ------------------------------------------------------------Kahjuks olid need ainult väikesed lahinguvõidud sõjas, mille me kaotasime.

neljapäev, 4. aprill 2013

Raske kaitse

Alltoodud 6NT Südist tundub lootusetu, kuid tegelikult on selle altvõtmine väga keeruline. Kes kirjutab esimesena õige kaitse?! (lahtiste kaartide ülesanne)
♠KQ8 ♥K2 ♦AK8 ♣65432
♠JT9 ♥QT98 ♦QJT9 ♣T9 Laud ♠A7432 ♥7654 ♦432 ♣7
♠65 ♥AJ3 ♦765 ♣AKQJ8
UPDATE: Kuna ülesanne juba ära lahendati, siis siin väike kirjeldus, kuidas mängu tõenäolise arenemisega leping välja tuleb. Automaatne ruutu emanda avakäik ja väljamängijalt ruutu Kuningas, edasi risti Kuningas ja pada Kuningas (et oleks kuninglik). Ost võtab ässaga ja jätkab ruutuga. Väljamängija võtab ja tõmbab kõik ristid. Kuna Westil on ainsana pidurid 3 mastis, jääb ta nendes sundi - ta peab ühest loobuma ja see annab väljamängijale 11. tihi. Nüüd võtab väljamängija ära oma vastsaadud tihi selles mastis, millest West loobus ja sellega squeezib Westi uuesti 2 ülejäänud mastis. Tekivad mõningad variatsioonid, kui Ost peetab pada ässa (isegi 2 korda), kuid sama põhiideega on mäng alati võidetav.

teisipäev, 2. aprill 2013

1M või 1NT

Enamus avavad 15-17p 5332 jaotuse ja 5se kallismastiga 1NT. 5M4m22 jaotusega on 1NT harv, kuna selle jaotusega pole taaspakkumise probleemi - partneri suvalise vastuse peale saab öelda 2m. Hiljuti omasin nVul ♠xxxxx ♥AK ♦QJ ♣AJxx. Viletsa paja ning 2/3 punktide lühidustes paiknemise tõttu oleks see leht tõsiseks kandidaadiks 1NT avangule, kuid RHO avas ette 1H. Nüüd ma ei näinud enam 1NT-l erilist ideed: kui see kontra saab, on asjad halvad. Samal ajal ei jää 1S peaaegu kunagi kontra alla ning extra jõu saab ka hiljem pildile. Lisaks ei taha ju võimalikku pajaklappi kaotada. Pakkusingi 1S, LHO 2H, partner ja RHO passisid. Mis nüüd? 1H-1S-2H-p; p-? ----------------------------------- Nüüd on siis see hetk, kus tahaks extra jõu pildile saada, kuid X tundus ohtlik: partner ütleb ju niikuinii 3D. Võimalik, et X olnuks siiski parim, kuid valisin 3C - kui partner nüüd 3D pakub, siis selle saan rahuliku südamega passida. --------------------------------------- Partnerit võis minu 3C parasjagu üllatada - tal oli ♠x ♥xx ♦xxxx ♣KQTxxx. Võimalik, et partner võinuks ise kohe 3C pakkuda, aga tõenäoliselt oli ta leht selleks ikkagi liiga nõrk ning märkelehe järgi võis aimata, et keegi ei olnud pakkunud.

kolmapäev, 27. märts 2013

Minu kord pakkuda

Tartus maxikal omasin kallis vs odav ♠Q ♥AKQJT9xxx ♦x ♣xx. ----- Partner avas 2S, RHO 3D ja alustasin 3H-ga olles valmis loomulikult edasi võitlema. Kui RHO pakkunuks 3D asemel 4D, siis pakkunuksin muidugi 4H. Kuid kui RHO pakub veel kõrgemal, siis kui kaugele on mõistlik võidelda? ----------------------------------- Pärast jaotust avastasin end mõttelt, et ükskõik kui kõrgelt RHO pakub, ma venitanuks sinna ikkagi ärtud peale ja seda kuni 7H välja! Olnuks ju minu kord pakkuda.

esmaspäev, 25. märts 2013

Müstilised tulemused

Tartu klubi paarikal kasutatakse tavalist klubiliikumist. Nord-Süd paigal, Ost-West liiguvad +1, kaardid liiguvad -1. Ja et "oleks ausam", siis tehakse poole pealt pööre (vajadusel ka hüpe). Tänases klubis oli 21 paari, seega 11 lauda ning hüpet ei olnud. Mängiti 9 vooru, ühes lauas oli vaba voor, mille eest said suurem osa liikujad 60%-lise vooru.

Tulemused olid minu jaoks tõeliselt müstilised: 10. koht saavutati 54.6%, aga mis on hämmastav, et parim liikuv paar saavutas 51.6%! Ehk teisisõnu: istujad hõivasid 10 esimest kohta, ning liikujad 11 tagumist, hoolimata oma 60%-lisest voorust.

Siinkohal tänan Taavit hea kaarditõmbe eest registreerumisel!

Tahaks vastase vahelepakutud masti mängida, aga käsi väriseb

Ma pole viimasel ajal saanud eriti bridži mängida. Kogu klubi jooksul tundsin ennast ebakindlana ja üsna lõpu osas tuli ette alltoodud jaotus. Vastasteks Heinlod.

Istusin teisel käel Nordis:
♠T92
♥A
♦ K9854
♣AT54
W kõik tsoonis

W    N    E     S
p     1D   1S   p
2H   p     2T   X
3H   ?

1D oli vähemalt 4ne ja kogu lauatagune pakkumine oli naturaalne, vähemalt keegi polnud miskit alertinud.
Sellises pakkumisjärgnevuses partneri X viitas pajaga varitsemisele. Paaride vahelised punktid on pigem pooleks, aga siiski palju võiks partneril jõudu olla? Selge, et ärtu pakkuja on suht nõrk: alustuseks pass millega ei sobind isegi tõkestada ja kaks korda ärtut edasi pakkudes. VPV ei pakkund ka kohe X või 1NT, mis viitab pigem kuni 14HCP max.

Et mis variandid pakkuda on?
X?
3S?
4C?
või veel miskit? pressida 4S?

Ise valisin 4C, arvates et näitan odavad 54 ja mingi toe pajale, et ehk partner hea lehe korral tõstab geimi. 


teisipäev, 26. veebruar 2013

Uperkuut

Esmaspäevases Tartu klubis oli mitmeid huvitavaid jagusid.
11. Kõik odavas ja mina olen 3 käsi.

♠ Qx ♥ AKT9xx ♦ Jx ♣ AJx

Taavi avab ranna ruutu 1♦-ga ja vastane pakub 1♥! Mida nüüd teha? Tahaks pakkuda midagi sundivalt, aga ärtu pikkusega ei ole ühtegi head pakkumist. Ainus mõistlik pakkumine oleks 3NT, mis ikkagi on üsna jabur. Kuna mulle ühtegi paremat ideed ei tule, siis soojenduseks passin lootes salamisi balansseerivat kontrat. Pakkumine jõuab Taavini, kes pakub 2♣, mis vihjab mõlemale odavale. Selle peale ütlen 2♥ (üldine sund). Vasak vastane annab sellele kontra! See oleks veelgi parem leping, kui 1♥ kontraga, sest tihisid on endiselt 8 vaja, aga väljamängijana on ilmselt mugavam olla, kui kaitses.
Minu kurvastuseks pakub Taavi 3♣ (ehk siis odavmastid). Nüüd oleks minult kaval pakkuda 3♠, mis antud juhul võiks ilmselt 4. masti sund olla. Aga valin hoopis 3♥ plaanides mängida 3NT või 4♥ sõltuvalt partneri pakkumisest. Kui Taavilt järgneb 3♠, siis tõlgendan seda kui 4. masti sundi ja padas ca 2 kaarti (vastaste pakkumise järgi tal neid väga vähem ei saa olla) ja ärtu lühidus. Kuna mu padapidur on endiselt hädine, siis pakun 4♥, mis jääb ka lepinguks. Tagantjärgi ei ole ma rahul ei 3♥ ega 3♠ pakkumisega, sest 3NT oleks ilmselgelt mugavam mängida kui 4♥.

Pakkumine niisiis:
____1♦*__1♥__P
P___2♣___P____2♥*
X___3♣___P____3♥
P___3♠*__P____4♥

Avakäiguks tehakse ♦10 ja laud näeb välja selline:

♠ Kxx
♥ --
♦ AKxxx
♣ QT7xx

♠ Qx
♥ AKT9xx
♦ Jx
♣ AJ8

Võtan avatihi ässaga ja paremalt pudeneb ♦Q. Kuna soldat on minu käes, siis on see üsna kindlasti singel. See tähendab, et mu ainsat kindlat sisekumasti lauda ei saa ma kasutada. Seega tuleb esimeses järjekorras midagi ristiga teha. Et lepingul üldse mingi lootus oleks, peaks paremal olema täpselt kolmas kuningas. Pärast väikest mõttepausi jätkan risti emandaga, mis kaetakse minu rõõmuks kuningaga. See tähendab, et saan hakata trumpe maha võtma. Paraku esimesele kahele tõmbele mängivad mõlemad vastased väikese trumbi, ning ärtu kümnele viskab vasak vastane krohvi. Ehk siis paremal vastasel on 4=5=1=3 jaotus. Muideks, kolmandale trumbile on laud juba natuke kitsikuses. Viskan lauast ära ühe paja, mida jõuan juba kiruma hakata, kui vastane pada ässa ära tõmbab.

♠ K
♥ --
♦ Kx
♣ T7xx

___________♠ xxx
___________♥ J8
___________♦ --
___________♣ xx

♠ Q
♥ 9xx
♦ J
♣ J8

Selles seisus käib vastane aga õnneks ristit. Võtan ♣J, ♣T. Trumpan risti (paremalt pada), et lühendada trump vastasega ühepikkuseks, ning lähen padaga lauda. Kolme kaardi lõppseisus ei ole risti käigule enam vastasel rohtu. Kui ta ei trumpa, saan käest visata ruutu ning jätkata ruutuga. Kui aga trumpab, siis piirdun ikkagi trumbis ühe kadujaga. Niisiis võidan kõik tihid peale kõrge trumbi ning ühes sellega ka lepingu!

10 tihi ja +420 annab 67%.

neljapäev, 21. veebruar 2013

Kummitusjagu

Viimases NFLi matšis omasin 4. käel ♠KQJTx ♥Axx ♦AQ ♣xxx ja minu üllatuseks avas LHO 1♠, mis jõudis peale 2 passi minuni. Otsustasin, et s.o parim võimalik trump ning passisin läbi. Kas 1NT olnuks parem? Pihlal oli veel trumbis Ax, nii et isegi kehvale kaitsele vaatamata oli leping lootusetu. -------------------------------See tuletas mulle meelde eelmist NFLi matši, mida mängisid Kaardiväe 2 ülejäänud paari. ------------------------------------------- Vastane omas seal ♠AQx ♥KQJTx ♦Jx ♣Txx ja ei uskunud ilmselt oma silmi kui Tuul avas 3. käelt ette 4♥. Ju kahtles vastane kas see kõik ikka juhtus ilmsi või oli tegemist kummitusjaoga. Ju nägi ta vaimusilmas 4-kohalisi numbreid. Aegade suurim penalti!? Mitte päris - kui suits hajus, oli väljamängija kogunud täpselt 10 tihi. Ma kujutan ette, et see jaotus tuli vastast veel mitmel ööl kummitama.

kolmapäev, 13. veebruar 2013

Õnnelik klubiõhtu

Esmaspäeval olime alltoodud NS kaartidega õnnejumalanna soosingus. (võimalik, et mõni ebaoluline kaart oli reaaselt natuke teisiti). Pihel upgraidis Nordi lehe 17ks ja avas 1C (1NT olnuks 14-16). Ma usun, et leht on kindlasti 17p väärt, kui antud jaos viis see meid liiga kõrgele. Vastasin GF 1H, mille Pihel tõstis 4H. Avakäiguks tehti Westist ruutu.
♠ATxx ♥AQT ♦Ax ♣QT9x
♠Kx ♥Jxx ♦xxxx ♣AKJx Laud ♠Jxxx ♥Kx ♦xxx ♣xxx
♠Qx ♥xxxxx ♦KQJx ♣xx
Ilmselt tulnuks siin midagi kavalamat välja nuputada, kuid võtsin kätte ja lõikasin trumpi 10ga (emandaga lõikamine olnuks parem, kuid antud juhul ebaõnnestunuks), kaotades õnnelikult kuningale. Käidi uus ruutu, võtsin per force ässaga lauda, tõmbasin trumbid ja avastasin ennast lauas kinni. Jätkasin risti 10ga, mille West võttis rõõmsalt sõduriga, kuid avastas ennast nüüd sissevisatuna. Kui ta proovib kohe risti AK ära võtta, siis trumpan viimase ja risti E peale kaob pada kaduja - 10 tihi. Kui ta viskab kohe ruutuga välja, tõmban ka viimase ruutu elimineerides selle masti Westil ning viskan ta uuesti ristiga sisse - West peab käima kas paja K alt või veel ühe risti, mis mõlemad annavad lepingu välja. Lõpuks, parim kaitse on pärast risti sõduriga tihi saamist tõmmata täpselt 1 kõrge risti ning visata siis ruutuga välja. Nüüd on kaitsel 3 tihi võetud (2C+1trump) ning sissevise muidugi enam ei toimi. Kuid ma võtan 2 ruutut ja trumbi, pärast mida jääb kätte trump ja pada Qx, Westile pada Kx ja risti Ä ning lauda pada AT ja risti Q. Kui ma käin nüüd käest viimase trumbi, on West squeezis - risti Ä vise teeb kohe tegijaks laua E, pada viske peale kukutan aga singlisse jäänud K ja viimase tihi võtab pada E. Tundub, et pärast minu kaheldavat, kuid õnnelikku mänguplani, oli kaitse võimetu.

teisipäev, 12. veebruar 2013

Eduka kurvavõitu lõpuga klubiõhtu arvamuslugu

Ideaalis toimuvad bridžis kõik pakkumised ja käigud ühtses tempos. Ideaalis on ka alati ilus ilm, kõik lotopiletid võidavad, majanduskriise ei esine ning Bjørndalen võidab järgmise laskesuusaetapi. Praktika on midagi muud. Isegi maailma parimad bridžimängijad ei suuda alati säilitada sama tempot. Kohatised mõttepausid on täiesti legaalsed ja tavapärane üldaktsepteeritut osa bridžist. Nendega võib küll kaasneda keelatud info, kuid veelkord - nad on legaalsed. Mitmed maailma tipud (sh esinumber Fantoni) on tuntud aeglase mängu ja pikkade mõttepauside poolest. Arusaadav, et see võib kiireid mängumehi ärritada, kuid „ärritav“ ja „keelatud“ ei ole sünonüümid. ----------------------------- Mulle tundub, et nii mõnelgi on reeglitest oma arusaamine. Mõne aja eest avas Pihel 1NT ja ma omasin slämminägu lehte. Mõtlesin 64 sekundit (vastane väitis nii, tegelikkuses pigem pool sellest) ning tegin ülekande (partner akseptis), küsisin ässa (partner vastas) ja pakkusin slämmi (partner passis). Vastane kobises juba pakkumise ajal pidevalt ja lõpuks kirjutas kaebuse. Ometi on see olukord, kus mõtlemine oli 100% ok ning partneril isegi ei olnud võimalust seda kuritarvitada. Minu jaoks on ilmselge, et kõik toimus reeglitepäraselt. Vastase käitumine oli lihtsalt selgelt pahatahtlik. Teinekord tegi vastane avakäigu KESiga mastist ja tema partner mõtles pikalt enne väikese mängimist. See on juba hoopis teine olukord, kus avakäijale tekkis keelatud info, et äss on tema partneri käes, ja võimalus seda infot kuritarvitada. Ideaalis suutnuks partner väikese mängida tempos. Osad tunduvad olema arvamusel, et mõttepaus oli juba rikkumine. Aga on täiesti legaalne mõelda kas deblokeerida äss või mitte - mõttepaus kandis küll keelatud infot ning pidanuks jääma tegemata, kuid ei olnud otseselt reeglite rikkumine. Mõttepaus tekitas avakäijale kohustuse keelatud infot mitte ära kasutada – kui ta jätkaks kaitset samamoodi nagu ilma mõttepausita, oleks kõik jälle hea. Kahjuks jätkas väljamängija välkkiirelt väikese kaardiga partneri ässa alla – kuna see põhines selgelt keelatud lisainfol (antud juhul olnuks normaalne jätkata pildiga), oli tegemist reeglite rikkumisega. Alles selle käigu tõttu on kohtunikul õigus tulemus tühistada, mõttepaus iseenesest ei anna selleks mingit põhjust. Kuna tegu oli selgelt nõrga paariga ja toimunu tulenes selgelt nende teadmatusest, siis ma ei kutsunud kohtunikku ega öelnud üldse ühtegi sõna. ---------- Pihla kirjeldatud olukord on viimasega sarnane. Ta pidanuks suutma säilitada ühtse tempo ega kaarte mitte näppima. Selles oli vastasel selgelt õigus ja igati mõistlik, et ta kohtuniku appi kutsus. Kuid keelatud info kasutamise reegel rakendub siiski minu suhtes – kuniks ma mõttepausiga laekunud infot ei kuritarvita, on tulemus kehtiv. Sel juhul ei kaota vastane selle mõttepausi tõttu midagi ja meie loomulikult ei võida midagi. Niipea kui ma aga mõttepausi kuritarvitan, on „kooohtunik!“ omal kohal ja tulemus peab saama muudetud tagasi õiglaseks. Antud juhul Pihla ärtu 2 näppimine ei mõjutanud midagi – kaitse jätkunuks täpselt samamoodi temapoolse kiire ja aeglase käigu korral. ------------------------------ Ma arvan, et ei ole õieti ühtegi paari, kes mängiks alati 100% ideaalselt korrektselt. Mida kõvemad on mängijad, seda korrektsemalt nad mängivad: neil lihtsalt on teadmised ja oskused korrektseks mänguks. Patseritel seda oskust ei ole, kuid ma usun, et 99% nendest mängivad heatahtlikult ja eksimused tulenevad nõrgast tasemest. Bridži mängitakse nii hästi ja nii ausalt kui osatakse. Omamata piisavalt taset keelatud infot mitte tekitama, ollakse enamasti siiski suutelised seda mitte ära kasutama. Kui keegi, kes seda lugu loeb, väidab, et ta on alati toiminud bridžilaua taga ideaalselt parimal viisil, siis ta lihtsalt valetab. C'est la vie. Ma ei taha öelda, et bridž on räpane ja selliseks jääbki. Üldse mitte, pigem vastupidi. Tänapäeva bridž on tähelepanuväärselt aus mäng. Enamasti on laua ümber toimuv väga korrektne. Ebatäiuslikke toiminguid küll esineb, kuid enamus neist on legaalsed, ei ole pahatahtlikud, ei anna eksinud poolele ebaõiglast eelist (sest seda osatakse mitte kuritarvitada) ega mõjuta üldse lõpptulemust. Bridži mängitakse nii ausalt kui osatakse, mitte ei peteta nii palju kui osatakse.

Klubiõhtu kurvavõitu lõpp

Eilse Tartu klubi eelviimases jaos sattusime kahjuks vastasega konfliktolukorda. Vastane oli pakkunud 1NT-3NT ja Indrek tegi avakäiguks viiendast ärtu ÄKE-st Kuninga. Lauda tuli kaks kliberit. Minul oli käes neljas J1062. Kuninga peale viskame me pikkust (suur näitab paarisarvu nuppe), mistõttu poetasin pikemalt mõtlemata tihisse 6. Indrek jätkas ärtu ässaga, mille peale ma nähtavasti korra oma ärtu kahte näppisin, kuid siis mõttesse jäin, et kas nüüd on aeg hakata hoopis masti lahti blokeerima või annan ma sellega partnerile oma mastipikkuse kohta vale signaali. Koheselt kui ma pausi olin teinud, kutsus väljamängija kohtuniku, öeldes, et ma olin kaarti enne mõttepausi puutunud ja nüüd mu partner teab, et mul on mitme kaardi vahelt valida ja et mul on neljas mast. Kohtunik ütles, et kaartide näppimine mõtlemise ajal on ebaeetiline, millega ma täiesti nõustun. Vabandasin vastase ees, küsisin üle, millist kaarti ma näppinud olin ja kui ta mu ärtu kahe peale näitas, mängisin selle tihisse, luues seega lauale potentsiaalse masti kinniblokeerimise olukorra.
Vastane edasi mängimast nüüd keeldus, võttis välja märkelehe, vaatas seda ja ütles, et me kirjutaksime tulemuseks, et leping läks taha, mis annab meile maksimumskoori (meie liinis ühtki tulemust seni polnud). Sai siis kirja pandud, et 3NT üheta. Vastane oli veel pikalt kuri ja pahandas ka pärast vooru lõppu minu mõttepausi üle ja selle üle, et me üldse kogu aeg mõtlema kipume (eks see mõtlemine ole üks ebaaus võte küll).
Öösel ei saanud ma magada ja mõtlesin olukorra üle tundide kaupa järele. Ilmselgelt ma eksisin, aga halva tulemuse sai vastane paraku siiski oma käitumise tõttu. Indrekul on nüüd järgmisel käigul probleem. Tal on legaalne info selle kohta, et mul oli käes alustuseks paarisarv ärtusid, seega kas 62 duublis või JT62. Illeegaalse infona ta teab nüüdseks, et mul oli neljas JT. Seda infot ta kasutada ei tohi. Pigem tulebki tal nüüd eeldada, et mul oli käes väike duubel ja väljamängijal on järel JT, kuna neljandast JT-st oleks ma pidanud teisel tihil ühe kõrge nupu viskama, et masti mitte kinni blokeerida. Kuna tal kõrvalmastisisekut ei ole, peab ta nüüd ärtu emanda tõmbama ja mast ongi blokis. Kas leping pärast seda välja tuleb või ei, ei tea ma enam öelda, aga täitsa võimalik, et tulebki (üheainsa erandiga oli ülejäänud saal selles jaos osamängus, aga see võib ka olla seotud sellega, kas Indreku positsioonist ärtut vahele pakuti või ei). Seega rikkus vastane oma kärsitusega ise ära võimaluse head tulemust saada, oskamata arvata, et mastis selline seis on tekkinud. Pärast seda, kui ta on märkelehe ära vaadanud, ei näe ma enam võimalust, et me oleks saanud kuidagi edasi mängida.
Minu meelest on tegemist tüüpilise valearusaamaga - keelatud pole mitte mõttepaus vaid sellest info võtmine. Oma eksimuse - mõtlemise ajal kaardinäppimise - eest sain ma teenitud ja karmi karistuse kätte (pidin masti kinni blokeerima). Indrekule vastane võimalust õigesti või valesti käituda ei andnud. Indreku enda sõnade kohaselt olekski ta järgmisena emanda käinud. Kui ei, oleks taas olnud põhjust kohtunik lauda kutsuda.
Kõige korrektsem olnuks muidugi, kui ma juba enne esimesse tihisse kaardi mängimist oleksin aja maha võtnud ja välja mõelnud, mida ma pärast Indreku järgnevat emanda või ässakäiku tihisse mängin. Paraku ei olnud ma selliseks mõttetööks enam pika õhtu viimase vooru ajal võimeline. Natuke oleks ehk ka väljamängija saanud olukorda parandada, kui oleks esimesse ja teise tihisse lauast kaartide mängimisel kasvõi tillukesed pausid teinud, andes nii mulle legaalset mõtteaega. Seda aga klubibridžis reeglina ei tehta.
Sellised pahandused teevad mind kurvaks ega lase isegi klubivõidust erilist rõõmu tunda. Vabandan veelkord vastase ees oma eksimuse pärast, kuid mitte tema halva tulemuse pärast, sest selle põhjuseks oli paraku tema enda reaktsioon.kolmapäev, 6. veebruar 2013

Kuidas võita maailma tipppaari

Mõne aja eest jagati USA geeniustele Justin Lallile ja Joe Gruele kätte alltoodud NS kaardid. Pakuti 2NT-3C; 3D-5NT; 6D-6NT, kus 2NT=20-21, 3C Stayman, 3D eitas kalleid, 5NT=vali slämm ning Justin ei tahtnud seepeale viletsat ristit pakkuda. 6C olnuks parim leping (hea jaotus partneriga pakkumistestiks), kuid Justin jäi väljamängijaks 6NTs ärtu avakäiguga.
♠9543 ♥A4 ♦T74 ♣AKQ5
♠Q862 ♥87632 ♦98 ♣64 Laud ♠KT7 ♥JT5 ♦J652 ♣932
♠AJ ♥KQ9 ♦AKQ3 ♣JT87
Kuna ruutu ei jagune, tundub olema ainult 11 tihi, kuid Justin Lalli tasemega mängumehele ei olnud 12 tihi probleemiks. Võttes avatihi ässaga, lõikas ta pada kaotades Westi emandale. Edasi võttis Lall ära oma ristid, ärtud ja pada ässa lõpetades lauas. 4 kaardi lõppseisus oli Südil ruutu AKQ3 ja Nordil 3 ruutut ning pada 9. East tahtis hoida nii 4 ruutut kui pada K - kuid sai hoida ainult 4 kaarti. East oli squeezis ja 6NT tuli välja. Õige kaitse saatnuks aga isegi Justin Lalli pakkima. Selleks tulnuks Eastil sooritada briljantne manööver - poetada 2. tihisse pada K!! Kes saanuks sellega hakkama?