teisipäev, 19. mai 2015

Pakkumine

Impikas, kõik odavas, 2. käsi

♠KT4
♥AKT42
♦3
♣5432

Mina pakkusin seda lehte niimoodi:
1♥ - 2♣* GF või kutsuv ristiga
2♥* - 3♥** *min, eitab 4♦ **3+ tugi
4♥* - 4NT *topelt miinimum
5♥* - 5♠** *2 võtmekaarti, ilma ärtu emandata; **kontrollid on olemas; küsib
6♣* - 6NT** *1 kuningas; **NF, kutse suurde slämmi
7♥ - Pass

2♣ lubab naturali 1♣ stiilis 2+ ristit; eitab 5-st ruutut, või ühtlast lehte 4-se padaga; 2NT oleks GF ärtuga, ca 12-18.
3♥ on 100% sundiv ja slämmihuvi. Ühtlase lehe ja 3-se toetuse korral võib pakkuda ka läbi 2NT.

Kaheldavaid pakkumisi tegin selles jaotuses kokku 3 tükki: 1♥, 4♥ ja 7♥
1♥ alternatiiviks on pass.
4♥ alternatiiviks on 3♠ (kontroll) ja siis 4♣ peale pakkuda 4♦. Ei julgenud seda viisi valida, sest arvasin, et mul on ikkagi liiga miinimum. Pealegi on mul olemas kontrollid, mida partner saab välja uurida.
7♥ alternatiiviks on pass. Nüüd leidsin, et kui partneril on hoolimata minu kahest miinimumist (2♥, 4♥) suure slämmi huvi, siis on mu piisavalt lisaväärtust jaotuse näol, et ära pakkuda. Tegelikult on alternatiivseks pakkumiseks ka 7♣, aga selle peale ma ei tulnud.

Kuidas kommenteerida minu tehtud valikuid?

teisipäev, 12. mai 2015

Ahnus

IMPs, 3NT ärtu avakäiguga

♠J764 ♥6 ♦92 ♣AKQ854
♠AT2 ♥AKQ3 ♦JT53 ♣97

Kuidas mängid?

Siin saab hukatuslikuks saada ainult liigne ahnus. Lepingu võitmiseks piisab 5 ristitihist, mistõttu esimese risti peetamine kindlustab lepingu v.a risti 5-0 korral. Reaalsuses oligi risti sätitud 4-1 ning need väljamängijad, kes läksid ületihi püüdma, kaotasid lepingu.

neljapäev, 7. mai 2015

Lahing Camp Nou'l

Ma olen rahul, kuidas lõppes eilne lahing Camp Nou'l. Olen rahul kirju koeraga, mida mulle vaatamise kõrvale pakuti. Aga ma ei saa olla rahul sellega, kuidas ma jalgpalli vaatamise ja maiustamise kõrvale bridži togisin.

IMPs, Vul vs nVul
♠AKT ♥Q9 ♦xxx ♣AKQxx

Part - V1 - Sina
Pass - 1D - ?

 Kus lõppeb ülepakkumise ülemine piir ja kust algab kontra? See küsimus jääb ilmselt tükiks ajaks veel ühese lahenduseta. Vanasti kontreeriti rutiinselt 15 punktiga, kuid see piir on järjest ülespoole nihkunud ning tänapäeval vajavad mõned 18-19p kontraga alustamiseks. Enamkasutatavaks piiriks on ilmselt siiski 17p.

Sinu stiil ehk kas kontra või 2C?

Asi ei ole loomulikult ainult punktides. Oluline on eelkõige lehe mängujõud ja ka sinu pikk mast. Mulle ei meeldinud perspektiiv, et kui ma kontreerin, on mul järgmisel ringil jalus 3D. See oleks äärmiselt ebameeldiv. Pakkusin seega 2C.

P - 1D - 2C - 2H (nf)
P - P - X - P
3C - P - P - 3D

Alustasin 2 kõrge ristiga (partner näitas 3st). Kuidas edasi?
Laud: ♠xx ♥AKTxx ♦Jxx ♣JT9
Sina: ♠AKT ♥Q9 ♦xxx ♣AKQxx
Jätkasin 3nda ristiga, pärast mida tuli leping välja.

Lepingule rohkem tähelepanu pöörates selgub, et väljamängijal peab ruutus ja padas olema väga palju kaarte (Partner pakus 3 ristiga 3C, 4 paja olemasolul eelistanuks ta 2S. Seetõttu kipub väljamängijal olema 5ne pada, kuid ta avas 1D, mistõttu tundub jaotus olema tal 5062. Kuna ta ei pakkunud teisel ringil 2S, on tal jõud miinimum viletsa padaga.), mistõttu laua ärtu ei kujuta mingisugust ohtu. Seetõttu tundub trumbiga jätkamine standout - kui väljamängija käib pada, siis jätkan muudkui trumpidega - lõpuks saan 2C+3S.

Kas ma oleks kaitsnud paremini, kui mu peas poleks tiirelnud mõtted Pep Guardiola poolsest Philipp Lahmi ebatavaliselt ründavat asetusest väljakule? Me ei saa seda kunagi teadma.

teisipäev, 5. mai 2015

Kohtunikutöö

Hiljuti küsiti mult arvamust keelatud info (edaspidi UI - Unauthorised Information) kasutamist puudutavas järgnevuses. Alljärgnev põhineb sellel case'il, kuid mind huvitab vaid puhtalt probleemi teoreetiline käsitlus, mitte reaalselt juhtunu. Seetõttu teen ma eelduseid, mis muudavad olukorra selgemaks ja samal ajal tagavad selle, et seda postitust ei saa ega peaks seostama tolle reaalse juhtumiga.

Peamiselt kirjutan ma sellest seetõttu, et minu enda esimene reaktsioon oli liiga pinnapealne ja alles turniirilt koju sõites kargas mulle pähe, et taolistes juhtumites on rohkem, kui esialgu silma võib hakata.

1H - 1S
2m - 4H, kus 4H on tempost väljas (BIT - Break in Tempo).
Edasi küsib avaja RKCB ja pakub slämmi: vastajal on hea leht, slämm on üle keskmise ja tuleb koju.

Minu esmane mulje oli, et kui BIT on fikseeritud, siis on otsus lihtne - leping tuleb pöörata tagasi 4Hsse - niikaua kui avaja pass on loogiline alternatiiv (LA).

Siit mõned eeldused:
1) BIT esines - olgu BIT u 8-10 sek
2) Pass on LA - oletame, et avaja lehega oleks 4H passimine kõige enamlevinud pakkumine, kuid 4NT on ka täiesti talutav ega ole "crazy".

Reeglid ütlevad, et UId omav mängija ei tohi alternatiivide hulgast valida sellist pakkumist, mida "demonstrably suggests" tema käsutuses olev UI. Oluline on arvestada, et reaalselt laua taga ei ole UId omaval mängijal võimalik partneri lehte teada! Antud juhul tema ei tea, kas BIT tulenes valikust geim vs slämmikutse või geim vs geimikutse.

Oletame, et ühepoolne pakkumine kulgeb 1S-2S, kus 2S=BIT. Kuigi siin võib vastajal olla nii väga nõrk leht kui peaaegu kutse, on viimane kahtlemata tõenäolisem. Avaja ei tohi piiripealse lehega geimi pressida. Oletame aga, et pakkumine on 1S-2S-4S(BIT)-6S. Avaja BIT 4S pakkudes ei vihja slämmi pakkumisele: ta võis kaaluda pakkuda 3S, 3NT, 4H. Kuigi esines BIT ja sellega kaasnes UI ja vastaseid said kahju (oletame, et slämm tuli välja), ei ole mingit alust lepingut muuta - me ei saa väita, et BIT "demonstrably suggests" slämmi pakkumist.

Minu toodud järgnevuses on täidetud 3 olulist tingimust tulemuse muutmiseks:
1. BIT esines, 2. vastased said kahju, 3. LA esineb.
4. tingimus "vastaja valis pakkumise (rkcb), mida "demonstrably suggests" BIT" tundub aga olema täitmata. Tõenäoliselt BIT 4H pakkumise juures ei vihja selgelt, et RKCB oleks edukam pakkumine kui teised alternatiivid. Kohtunik peaks tulemust muutma vaid siis, kui kõik 4 tingimust on täidetud. Kui kas või üks on täitmata, jääb leping jõusse.

Mulle ei pruugi meeldida minu hüpoteetilise avaja pakkumine (vaata 2. eeldus) - partner ütles, et mängime 4H ja kui mul pole midagi imelist, siis ma passiks. Võimalik, et RKCB on isegi rumal - partneri 4H võis olla pressitud, kuid avaja ilmselt arvas, et see järgnevus vihjab slämmihuvile. Aga see, kas mulle mingi pakkumine meeldib või mitte ei ole oluline ning rumalus ei ole bridžis keelatud.

Jätan lõpliku kohtumõistmise lugeja otsustada.

Kasutage ülaltoodud eelduseid. Igaks juhuks kordan üle, et siin käsitlen puhtalt teoreetilist reeglite tõlgendust ning sellega ei kaasne mingid järeldused mõnele reaalsele juhtumile - ei saagi kaasneda, kuna minu püstitatud eeldused ei pruugi neis olla täidetud.

Olukord ei ole lihtne ja ma lõpetan mõne lihtsa reeglite tõlgendusega ... mis peaks olema ilmselged, aga kahjuks ei ole seda kõigile.
3 müüti ehk väärarusaama:
1) "Kui mängija pakkumisega kaasneb BIT, siis partner peab alati passima." Loomulikult mitte. Ta ei tohi lihtsalt valida oma mõistlike alternatiivide hulgast sellist, millele selgelt vihjab (demonstrably suggests) BIT.
2) "BIT on ebaeetiline". Täiesti vale, ilmselt pole maailmas ainsatki bridžimängijat, kes vahel tempost ei väljuks.
3) "Kui sa pakud midagi pärast seda kui partneri BIT on sulle andnud UId ning kohtunik hiljem tühistab sinu pakkumise kui UI-l põhineva, siis sisuliselt on sind süüdi mõistetud ebaeetilises pakkumises". Üldse mitte. Kas revokk on ebaeetiline? Muidugi mitte. Ka siin, justnagu revoki puhul, on tegu tehnilise irregulaarsusega. Kohtunik määrab tulemuse või (revoki puhul) ekstra tihi mitteeksinud poolele, et heastada neile võimalik irregulaarsusega kaasnev kahju.