neljapäev, 27. august 2009

Lõbus jagu

Sattusin kiibitsema Lauri-Leo ja Vallo-Hannese mängu. Lõbus jagu oli selline:

♠ KQ84______♠ 652
♥ Q9________♥ AKT64
♦ AKJ42_____♦ 85
♣ A6________♣ Q98

West mängib 3NT risti avakäiguga. Väljamängijal ebaõnnestus paraku peaaegu kõik. Oleks aga võinud hullemini minna, sest palju ei puudunud, et ruutus oleks olnud 3 kadujat! (Siit väike ülesanne: konstrueerida jaotus ja väljamäng.)

Lahendus: tegelik jaotus. Kolmas ruutukaduja on siis, kui 3 kaardilõppseisus paar asja kaitjatel teistpidi on :)

reede, 7. august 2009

Kuidas tõlgendada bridžireegleid

Kurdan alljärgnevalt, kuidas langesime Pihlaga ebaõigluse (enda arvates) ohvriks ja püüan seejuures mõningaid bridžireegleid esitada/tõlgendada.

Mängid uue partneriga.
Omad:
♠ Axxxx
♥ Qxx
♦ x
♣ QJxx
1NT – (2♦*) - 2♥* - (pass)
3NT – (pass) - ?
2♦ = alerditakse, et dont ehk ♦ + kallis
2♥ = ülekanne ja partner alerdib, et ülekanne ♠-sse
Mida pakud? Tundub olema selge pass, või kuidas? Lubasid partnerile 5+pada, ta pakkus selle peale 3NT ja sul pole ju enam midagi lisada. Partneri 3NT on muidugi veider, sest sul võib olla ka väga nõrk leht pajaga, kuid õnneks on sul korralik 9p ja passid rõõmuga.

Nüüd oletame, et sul on täpselt sama leht ja pakkuminegi kulgeb sarnaselt ainult selle vahega, et partner EI ALERDI 2♥ ja pakub 3NT. Nüüd on sul kasutada keelatud info, et partner ei taibanud ära, et sa tegid ülekande. Seega kipub 3NT olema halb leping (partneril on duubel ärtu, sest muidu ta toetaks sinu „ärtut”, ja seega sulle padas tugi). Ja nii pakutigi 4♠.
Nii palju kui mina aru saan, siis kui esimesel juhul oleks mängija 3NT peale passinud, siis peab ta kindlasti tegema seda ka teisel juhul keelatud infot omades. Ja seda hoolimata sellest, et ta aimab, et 3NT on halb leping. 4♠ pakkumine tundub info võtmine partneri mitte alertimisest, mis on teadagi keelatud. Reegel 73C ütleb: „Kui mängijal on kasutada partnerilt saadud keelatud informatsioon nagu näiteks … ootamatu alert või selle puudumine, siis ta peab hoolikalt vältima, et ta seda keelatud infot oma kasuks ei kasuta”.
Näide maailma tippude praktikast:
Avas vastane 1♦ (prec., ♦ võib olla lühike) ja lehega:
♠ QT
♥ AJxxx
♦ K
♣ QT8xx

Otsustas mängija (Daniel Levin) pakkuda 2NT = 55 odavaimad pakkumata mastid, mõeldes ♥+♣; partner aga alertis ja seletas, et odavad (kuna 1♦ ei olnud naturaalne) ning pakkus 3♦, mis sai kontra. Nüüd oli 2NT pakkujal keelatud info kasutada – ta teadis, et partner oli tema pakkumist teisiti interpreteerinud kui tema ja ta teadis, et 3♦X on katastroof. Aga Levin ei saanud/ tohtinud põgeneda – ta oli lubanud (enda arvates) ♥+♣ ja tal olid need, partner valis ikkagi 3♦ - mingi üüratu jaotusega võinuks Levin põgeneda, aga mitte lehega, mille ta oli juba ära kirjeldanud. „Kui ta oleks ebaeetiliselt 3♦X-st põgenenud, oleks kohtunikul olnud lihtne otsus määrata lepinguks tagasi 3♦X” (Larry Cohen).
Sarnane olukord minu poolt kirjeldatuga: mõlemal juhul polnud kindlalt kokku lepitud vastavalt 2NT ja 2♥ tähenduses. Minu näites oli mängija lubanud enda arvates 5st pada ja tal oli see. Ja tal ei olnud midagi rohkem lisada. Kas tema 4♠ pakkumist ei oleks pidanud olema lihtne määrata tagasi passiks partneri 3NT peale?

Loomulikult võib esitatud järgnevuses mängija 3NT alati 4♠-sse kohendada kui ta algusest peale kavatses 2♥ bluffida teades, et see tähendab naturaalset ärtut – siis ei andnud partneri mitte alertimine talle keelatud infot – tal oli see info (sel juhul lubatud kujul) kogu aeg olemas. Ainult, et antud juhul/ järgnevuses oli selline bluff üsnagi välistatud ja lisaks ütleb reegel 75C: „kui pole tõendeid vastupidisele, peab kohtunik eeldama ekslikku seletust pigem kui ekslikku pakkumist”.

Ükskõik kas partneri seletus 2♥ pakkumisele oli süsteemne või mitte, 2♥ pakkuja peab igal juhul hoolikalt vältima partneri mitte alertimisest saadava info ära kasutamist – vt reegel 75A.

4♠ jäi mänguks. Leian, et pakkumise lõppedes pidanuks väljamängija avaldama, et tema leht ei vasta partneri seletusele. On küll õige, et 2♥ peale vastase donti vahelepakkumist on üldjuhul naturaalne (ja mitte rusikareeglina – isegi mängime Pihlaga osade donti pakkumiste peale system on (kuigi jah mitte 2♦ peale)), aga antud juhul konkreetne kokkulepe ilmselt puudus ja mõlemad partnerid interpreteerisid selle tähendust oma kogemustest lähtuvalt. Kaitsesime vastavalt seletustele, tänu millele laekus põhi (12 tihi) – tegemata jäi õigel hetkel ärtu lülitus. Öelnuks väljamängija pärast pakkumist, et mõtles 2♥ ülekandena, olnuks ärtu lülitus selge.

Kutsusime kohtuniku. Enne kui jõudsime olukorra korralikult lõpuni rääkida, pistis kohtunik pröökama, et ise olite rumalad ja tulemus jääb jõusse. Apellatsioonikomitee jättis meie tulemuse samaks (oleksime pidanud kahtlustama, et väljamängijal tegelikult ärtut ei ole ja soovis teha ülekannet), vastasele määras 4♠= (tulemus, mis olnuks normaalse kaitsega). Ma nõustun täiesti apellatsioonikomisjoni otsusega, et võinuksime mingit jama kahtlustada ja saanuksime paremini KAITSTA, seega meile esialgne tulemus ja vastasele 12 tihi asemel 10. Sellist praktikat on varemgi kasutatud, ei protesteeri. Kuigi minu isikliku arvamuse kohaselt oleks õiglasem ikkagi ka meile 2 tihi tagasi anda. Ja samal arvamusel on taolistes küsimustes ka Michael Rosenberg („Bridge, Zia and Me”), kes väidab, et isegi kui mitteeksinud pool sooritab nn „nullo play”, tuleks talle tihid tagasi anda, kui selline mänguviis tundus tol hetkel tolle infoga mõistlik. Eksimus, mida mitteeksinud poolele mitte "tagasi anda", on Rosenbergi sõnul nt revokk. Aga nagu ütlesin, aktsepteerin igati apellatsioonikomisjoni otsust 4♠ KAITSE kohta.

Mis põhjusel aga 4♠ PAKKUMINE üldse läbi lasti ja lepingut tagasi 3NT-sse ei pööratud, jääb mulle arusaamatuks. Arvan endiselt, et 4♠ pakkumine oli tingitud kasutada olevast keelatud informatsioonist.
Toon siia ära veel väljavõtte Reeglist 75A:
"Whether or not North’s explanation is a correct statement of partnership
agreement, South, having heard North’s explanation, knows that his own ...
bid has been misinterpreted. This knowledge is “unauthorised information”
(see Law 16A), so South must be careful to avoid taking any advantage from
that unauthorized information..."

kolmapäev, 5. august 2009

Tartu klubis Janega, vol 2

Esmaspäevane klubi algas pahaendeliselt - esimesed 6 jagu olime 30% peal. Siiski võtsid sündmused peagi meeldiva pöörde ja 10.-20. jao keskmiseks kujunes üle 85% (ebaõnnestunud otsused vastaselt ja paar head väljamängu ning edukat kontrat partnerilt). 21. jaos ei suutnud ma aga õigel hetkel rohelist kaarti lauale asetada ja nii sai meie kaunis seeria lõpu.
Omasin:
♠ x
♥ xxx
♦ AKJxxxx
♣ Qx
Avasin 1♦ (mängisime 14. juuli postituses kirjeldatud süsteemi, seega lubasin 11-15pp ja 4+ ruutut) ning vastane jõudis 4♠-sse, kusjuures partner oli lubanud 4+ ärtut ja mina näidanud 3st tuge ja head ruutut. Otsustasin minna 5♦ tõkkesse (võrdne tsoonsus), mis osutus halvaks otsuseks. 5♦ sai kiire kontra, partner kohendas selle 5♥-sse, mis läks -800 alla. 5♥X mängisid teisedki, kuid neile tuli kaitse appi. Pakkumisteoreetiliselt on minu lehe puhul küsitav, kas [nt 1♦-(p)-1♥-(1♠)-? vms järgnevuses] näidata partnerile 3st tuge toetuskontraga või pakkuda kohe ruutut; või üldisemalt: kas toetuskontra puudumine eitab 3st toetust või see eitab lihtsalt soovi partneri mastiga kõrgel võidelda (üldjuhul ühtlase lehe, viletsa trumbikvaliteedi ja vastase masti väärtuste tõttu; konkreetsel juhul hea alternatiivse trumbi tõttu).

Huvitavaks tendentsiks oli, et kui ma omasin head 5st pada, siis RHO pidevalt pakkus seda (ja kui mul oli padas J9xx, siis RHO ei maininud AKExx-st ja ma käisin talle avakäigu hambusse). Näiteks avas RHO 1♠ ja jäi mängima 3NT ning pidin avakäiku tegema lehega:
♠ AKQ9x
♥ xxx
♦ Kx
♣ JTx
Parimaks võimaluseks lepingu tahavõtmisel oleks ilmselt väikese paja avakäik - kui partneril juhtub olema Jx on 5 tihi pealt võtta ning kui partneril on J, Tx või T ning väljamängijal ei ole 9 tihi pealt võtta ning mulle ruutu näppu lõikab, saan ruutu K-ga tihi saades 4 pada kasseerida. Tegelikkuses käisin ikkagi risti J, sest maxikal tundus pada liigse avantüürina. Väljamängijal oli 10 tihi võtta, kuid otsustas ruutu Kuningat lõigates rohkem saada lootuses, et kui see ebaõnnestub, ei pruugi kaitse endiselt padas omasid tihisid ära võtta (kindlasti õige mänguviis, kuna omab märksa rohkem kui 50% õnnestumise šansse). Kuna ruutu K ei lõikunud ja pajad olid kõik samas käes, lõpetas ta 9 tihiga. Seejuures pada J oligi partneril, kuid singlis. Nii et paja avakäiguga saanuks lepingu alt kui väljamängija mängib sama plaaniga (lõikab ruutu mulle näppu, peale mida saan veel vähemalt 3 pajatihi), kuid pigem alerdiks see avakäik väljamängijat ettevaatlikkusele ja ta võtaks oma tihid kiiresti ära.
Siis omasin odavas kalli vastu pajas KESTx ja kokku 9pp, partner avas ja RHO pakkus 1♠! Partner – olgu ta õnnistet – võttis kontraga üles; muidugi passisin selle ja LHO põgenes 1NTsse, partner kontreeris, LHO rekontreeris SOSiks, kuid RHO passis selle. +1000 headele.
Siis omasin pajas QTxxx, partner avas 1NT (12-15pp) ja RHO pakkus tsoonis olles 2♠ (ta oli liiga tugev, et passida). Partner – olgu ta õnnistet – võttis sellegi kontraga üles (tal oli trumbis Kx) ja tulemuseks +500 headele.

Eelviimases voorus oli lihtne eliminatsioonijagu.

1NT=12-15 ühtlane või 4414
2H=ülekanne, 5+ pada
2NT lubas maximumi ja vähemalt 3st 2 pildiga tuge partneri pajale. 3♠ lubanuks 4st tuge ja miinimumi. Antud juhul oli mul supermax nii punktijõu kui toetuse poolest.
3H oli uus ülekanne.
Sõbralik ruutu avakäik võimaldas trumbid maha võtta, ruutud elimineerida (ruutu jagus 4-2) ja siis vastane ristiga sisse visata. Pärast 2 risti võtmist jäi kaitsel üle kas mulle 1 ärtutihi lahti mängida või veel üks risti topeltlööki käia. Risti avakäigu, risti jätku ja ruutuga või trumbiga välja viskamise järel pidanuksin ise ärtut lahendama ja käinuksin ilmselt üheta.

teisipäev, 4. august 2009

Võsu 2009

Eredamaid mälestusi seekordselt Võsunädalalt.

Pakkumata suur slämm
Omasin:
♠ A96
♥ K43
♦ AKT753
♣ 7
Avasin 1♦ ja järgnes 1♦-(1♠)-3♣-(3♠)-? Vaatasin, et mul partneri mastis lühidus ja meie lehed seega ülihästi ei klapi ning kaitses on head šansid korralik tulemus saada, niisiis kontreerisin.
Partneril oli:
♠ 2
♥ At2
♦ QJ2
♣ AKT864
Ja jäigi lihtne 7♦ pakkumata. Kaitses laekus +500. Hiljem post-mortemis oli Maarjal hea idee, kuidas tulnuks mõelda: partneril on 0-1 pada (vastastel on raudselt vähemalt 9ne klapp), mitte rohkem kui 3 ärtut (muidu võinuks ta negatiivse kontraga alustada) ja seega kindlasti nii mõnedki ruutud – seega on ruutu klapp pea kindlasti olemas ja tulnuks 4♦ pakkuda. Veel hullemini läks ühel ekspert-sponsor paaril, kes lõpetasid 5♦-s. Ekspert küsis 4NT-ga ässasid, sai vastuseks 5♣= 0 või 3 ja pakkus 5♦ = passi kui oli null, kolmega vasta edasi (trump Emandat, Kuningaid). Sponsor oli teisel lainel ja passis kolmega. Saagimist oli hiljem kõvasti. Võtnuks ekspert praktilise lähenemise ja küsinuks kohe 5♥-ga edasi (ta peaks teadma pakkumise põhjal (ma küll täpset pakkumisjärgnevust ei tea), et partneril on 3 ässa ja 5♥-t kindlasti passitud ei oleks), oleks suur slämm ilmselt ka pakutud saanud. See olukord tuletas mulle meelde ühte raamatut, kus üheks peategelaseks Unlucky Expert, kes pakkus küll teoreetiliselt väga hästi, aga ei suutnud arvesse võtta, et ta partneriteks olid kohaliku klubi tädikesed mitte Bermuda Bowli ässad. Ja häid tulemusi expert ei saanud, sestap ta unlucky oligid.

Lõbus leping, meile kurva lõpuga
Omad
♠ J7
♥ 82
♦ A97
♣ AQ7642
Partner avab 2♦=kallid, pakud 2♥ ja jääd seda mängima.
Lauda tuleb
♠ K865
♥ QT63
♦ Q2
♣ KJ9
Kui suur on tõenäosus, et saad avatihi trump 8-ga? Selline lugu juhtus tiimika eelviimases voorus meie lätlastest vastastel.
Kogu jaotus oli:

Trumbi avakäik tundus kohustuslik, et väljamängija ei saaks padasid kätte trumbata. Mul oli juba ärtu äss näpus, aga lõpuks otsustasin väikese ärtu kasuks. Parim olnuks ärtu 9. 2♥ tuli täpselt välja ja teises toas meie tiimikaaslased läksid 3NT-s alt.

Grosvenori gambiit
Grosvenori gambiit on psühholoogiline mänguvõte, kus vastasele antakse tahtlikult šanss leping võita või alt võtta (või saada over vms), kuid selleks peab ta (vastane) mängima loogikavastaselt. Näiteks omab väljamängija trumbis käes K9xx ja lauas ATxxx ning käib lauast väikese (partnerilt tema väike singel) K alla – mängides nüüd kombinatsioonist EJx E või J, saab kaitsja anda võimaluse trumbis kõikide tihide võtmiseks; kuid reaalsuses väljamängija muidugi ei lõika II ringil 10ga.
GP II sessiooni jagu:

On näha, et kaitse saab võtta 5 esimest tihi, kuid reaalsuses oli seda raske teha. Seega võttis East (jagu pööratud, tegelikult oli väljamängija West) partneri J-i üle, et ruutu lahti mängida ja pada ässaga tihi saades ruutus alttihi kasseerida. Tegelikult andis see väljamängijale 9nda tihi. Saades ruutu T-ga tihi, kleimisingi kiiresti 9 tihi, kuid seda tehes taipasin kohe, et olin jätnud kasutamata toreda Grosvenori gambiidi võimaluse. Selleks tulnuks kolmas ruutu peetada andes kaitsele uuesti võimaluse esimesed 5 tihi võtta pluss lisaks sellele jääb laud sundi – ristit ja ärtut muidugi visata ei saa, seega tuleb visata pada, peale mida ei ole enam ka pada pidurit. Seega võimaldaks Grosvenor kaitsele mitte ainult alttihi ruutus, vaid ka 2 lisa alttihi pajas. Praktikas jätkanuks kaitse tõenäoliselt uue ruutuga ja leping olnuks taas võidetud.

Kaval avakäik
Võsu nädala esimese poole kangelane oli meie seltskonnas Mairi, kes sai segapaarikal Hendrikuga II koha, kolmapäeval Toomasega I koha ja esimesel GP sessioonil umbes 57%. Kolmapäeval õnnestus mul tulevastele võitjatele max kinkida: 3NT lepingus tegi Tomm avakäiguks risti J-i, lauda tuli Qxx ja käes oli mul singel. Mängisin lauast väikse lootes, et kaitsel tekib mingisugune blokeerumine (nt taga Hx või HHx). Selle peale tõmbas Tomm risti Ä ja K ning veel 4 ristit, tal oli olnud AKJT763 :(