esmaspäev, 8. juuli 2013

Kuidas genereerida guljashijaotuseid

Guljashijaotuste genereerimine ei ole sugugi triviaalne. Seal on koguni kolm probleemi.
Esiteks tuleks aru saada, mida üldse guljashi all mõeldakse. Jah, ilmselt on tegemist teravate jaotustega, aga kui terav on terav? Kas see tähendab, et igas jaotuses peab olema renoo; või 7-ne mast; või tuleks välistada 4333 jaotused? Ilmselt pole ükski neist piisavalt mõistlik kitsendus. Minu arvates on üsna kaval Richard Pavliceki poolt juurutatud jaotuste teravuse skaala, mis võimaldab jaotuse teravust mõõta.
Teine küsimus on, et kuidas seda teravust jaotuste genereerimiseks kasutada. Ehk kuidas muuta jaotuste genereerimisel tõenäosuseid, et me saaksime parajalt teravad jaotused. Ehk kui tavalises bridzis on iga jaotuse esinemine võrdse tõenäosusega (ca 1/5.36e28), siis guljashi genereerimisel tuleks tereavamate jaotuste tõenäosuseid suurendada, ja ühtlasemate oma vähendada. Aga kuipalju täpselt?
Kolmas küsimus on, et kui need tõenäosused on paika pandud, siis kuidas see teooria praktikasse panna. See on puhtalt praktiline küsimus, sest arvutijõudlus võimaldab mõistliku aja jooksul välja genereerida võibolla miljard jaotust (võrdse tõenäosuse korral). Aga kui me tahame üsna teravaid jaotuseid, siis 13-0-0-0 jagunemisi ei esine miljardi seas võibolla piisavalt tihti. See tähendab, et guljashijaotuste genereerimisel pole tavageneraatorist abi, millest hakata välja filtreerima teravamaid jagusid.

Olgu kuidas on, bridzhiturniiri olemuse määrabki ära kaks asja: jaotuste generaator ning punktiarvestus. Minu arvates peaksid need mõlemad olema turniiridel avalikud.
Punktiarvestusega pole enamasti probleemi, sest see on ikka avalik olnud (kui mõned veidrad turniirid kõrvale jätta).
Jaotuste genereerimisega pole ka enamasti muret, sest tavaliselt me isegi ei mõtle sellele. Tõsi, kui mindi üle käsitsi jaotustelt arvutijaotustele, siis võis tunduda, et arvuti genereerib teravamaid jagusid. Paraku on see seletatav tõsiasjaga, et käsitsi segades ei olda piisavalt põhjalikud, ning tekitatakse (tahtmatult) ühtlasemaid jaotuseid.
Küll aga tuleks eraldi tähelepanu pöörata guljashiturniiril jaotuste genereerimisele -- eeskiri, kuidas jaotuseid genereerida võiks olla mingil arusaadaval kujul kõigile osalejatele teada.

Lõpetuseks väike küsimus Jõgeva I guljashiturniirilt: Mille poolest on jaotused 5, 7 ja 33 erilised?