Pühapäev, 24. november 2013

Paarika liikumised

Tartu klubis (arvatavasti ka mujal klubides) kasutatakse 8 laua puhul sellist Mitchelli liikumisskeemi: 16 paari nummerdatakse 1..16, kes alguses istuvad 1NS, 1EW, .., 8NS, 8EW. Jaotusekomplekte on 8, mis on segatakse turniiri alguses. Pärast esimest vooru liiguvad kaardid 1 võrra alumisse lauda, NS jäävad paigale, EW liiguvad ühe võrra kõrgemasse lauda. Pärast kolmandat vooru on EW liikumine eriline: siis nad liiguvad kahe võrra kõrgemasse lauda (nn hüpe). Samuti tehakse koos hüppega lauakaardi pööre. Ja nii mängitaksegi 7 vooru.

Selle liikumise puhul on tähelepanuväärne, et 1EW, 3EW, 5EW ja 7EW moodustavad ühe võistkonna ja 2EW, 4EW, 6EW, 8EW teise võistkonna. Esimene võistkond mängib paarituid komplekte EW liinis (siis tuleb pööre) ning paaris komplekte NS liinis. Teine võistkond mängib täpselt vastupidi. Seega, kui me võrdleme mõnes jaotuses 1EW tulemusi "saali tulemustega", siis saali EW on alati korrapäraselt paigutatud. Kokkuvõttes tähendab see, et olles paar nr 2, on suur vahe (kuni paar protsenti lõpptulemusest), kas klubi parim paar on nr 4 või nr 6.

Ma pole õrna aimugi, miks selline liikumine kasutusel on. Aga ma kahtlustan, et "nii on alati olnud", ja ju siis keegi pole tegelikult "saali vastu mängimist" lahti mõtestanud.

Selleks, et subjektiivne hinnang liikumise headuse kohta objektiivseks muuta, tuleks headust kuidagi mõõta. Selleks on hea kasutada statistilisi meetodeid, mis pole tegelikult eriti keerulised.

Vaatame esmalt 6 paariga juhtu, kes mängivad ühte jaotust selliselt:
NS EW
1 2
5 4
3 6

Paari 1 tulemust võrreldakse 2 korda. Kummalgi korral on paar 2 tema vastu. Ühel korral on tema vastu paar 3, ühe korra paar 5, tema poolt on ühe korra paar 4 ja ühe korra paar 6.

Seda saame matemaatiliselt väljendada nii:
([1, 2], [5, 4], [3, 6]) -> [2, -2, -1, 1, -1, 1]
Selle rea liikmed ruutu võttes saame:
[4, 4, 1, 1, 1, 1]
Ruutude summa on 12, ning selle põhjal ütleme, et paari 1 tulemus sõltub 33.3% temast endast, 33.3% paarist nr 2 ning 8.33% paaridest 3, 4, 5, 6. (Matemaatikud kasutavad siin dispersiooni mõistet).

Täpselt samamoodi saame teha ülejäänud 2 jaotuse jaoks:
([3, 4], [1, 6], [5, 2]) -> [2, 1, -1, 1, -1, -2]
([5, 6], [3, 2], [1, 4]) -> [2, 1, -1, -2, -1, 1]
ning siis need read kokku liita:
[6, 0, -3, 0, -3, 0]

Nüüd saame samamoodi ruutu võtta (summa on 36 + 9 + 9 = 54) ja leida, et paari 1 tulemus sõltub 66.6% temast endast, ning 33.3% ülejäänud paaridest (16.7% paaridest 3 ja 5). Paaride 2, 4 ja 6 tasemest paari 1 tulemus ei sõltu, sest liikuvad paarid mängivad poolt ja vastu samapalju, nii et see taandub välja. Paarid 3 ja 5 mängivad aga kõik kolm jaotust paari 1 vastu (pööret ei olnud, igas jaotuses 1 võrdlus).

Täpselt samamoodi saame teiste paaride jaoks leida, kui palju sõltub paari tulemus ülejäänutest. Mida väiksem on saadud tulemus, seda parem on liikumisskeem!


8 laua liikumiste headuse võrdlus


7 rounds, no pair movement
Pairs: 16 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16] jumps: []
Boards: 8 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
Rounds: 7 rotationBits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
0.5625

7 rounds, ew move, jump after R4 no arrow switching
Pairs: 16 [1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9, 12, 11, 14, 13, 16, 15, 2] jumps: [4]
Boards: 8 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
Rounds: 7 rotationBits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
0.142857142857

7 rounds, ew move, jump after R3, arrow switch at R1,2,3
Pairs: 16 [1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9, 12, 11, 14, 13, 16, 15, 2] jumps: [3]
Boards: 8 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
Rounds: 7 rotationBits: [7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7]
0.226135522136 <- Tartu klubi praeguse liikumise headus

Liikumise maatriks:
[42, -4, 0, 4, 6, 4, 0, -4, -5, -8, -7, -9, -7, 0, -5, -7] 1NS
[-4, 42, -4, 0, 4, 6, 4, 0, -7, -5, -8, -7, -9, -7, 0, -5] 2NS
[0, -4, 42, -4, 0, 4, 6, 4, -5, -7, -5, -8, -7, -9, -7, 0]
[4, 0, -4, 42, -4, 0, 4, 6, 0, -5, -7, -5, -8, -7, -9, -7]
[6, 4, 0, -4, 42, -4, 0, 4, -7, 0, -5, -7, -5, -8, -7, -9]
[4, 6, 4, 0, -4, 42, -4, 0, -9, -7, 0, -5, -7, -5, -8, -7]
[0, 4, 6, 4, 0, -4, 42, -4, -7, -9, -7, 0, -5, -7, -5, -8]
[-4, 0, 4, 6, 4, 0, -4, 42, -8, -7, -9, -7, 0, -5, -7, -5] 8NS
[-5, -7, -5, 0, -7, -9, -7, -8, 42, 6, -6, 6, -6, 6, -6, 6] 1EW
[-8, -5, -7, -5, 0, -7, -9, -7, 6, 42, 6, -6, 6, -6, 6, -6] 2EW
[-7, -8, -5, -7, -5, 0, -7, -9, -6, 6, 42, 6, -6, 6, -6, 6]
[-9, -7, -8, -5, -7, -5, 0, -7, 6, -6, 6, 42, 6, -6, 6, -6]
[-7, -9, -7, -8, -5, -7, -5, 0, -6, 6, -6, 6, 42, 6, -6, 6]
[0, -7, -9, -7, -8, -5, -7, -5, 6, -6, 6, -6, 6, 42, 6, -6]
[-5, 0, -7, -9, -7, -8, -5, -7, -6, 6, -6, 6, -6, 6, 42, 6]
[-7, -5, 0, -7, -9, -7, -8, -5, 6, -6, 6, -6, 6, -6, 6, 42] 8EW

7 rounds, ew move, jump after R4, arrow switch at R1
Pairs: 16 [1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9, 12, 11, 14, 13, 16, 15, 2] jumps: [4]
Boards: 8 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
Rounds: 7 rotationBits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
0.0897832817337 <- Sama skeem, aga ainult 1 voor pöördega

Liikumise maatriks:
[42, -4, -2, -2, -2, -2, -2, -4, 0, -3, -5, -5, 2, -5, -5, -3]
[-4, 42, -4, -2, -2, -2, -2, -2, -3, 0, -3, -5, -5, 2, -5, -5]
[-2, -4, 42, -4, -2, -2, -2, -2, -5, -3, 0, -3, -5, -5, 2, -5]
[-2, -2, -4, 42, -4, -2, -2, -2, -5, -5, -3, 0, -3, -5, -5, 2]
[-2, -2, -2, -4, 42, -4, -2, -2, 2, -5, -5, -3, 0, -3, -5, -5]
[-2, -2, -2, -2, -4, 42, -4, -2, -5, 2, -5, -5, -3, 0, -3, -5]
[-2, -2, -2, -2, -2, -4, 42, -4, -5, -5, 2, -5, -5, -3, 0, -3]
[-4, -2, -2, -2, -2, -2, -4, 42, -3, -5, -5, 2, -5, -5, -3, 0]
[0, -3, -5, -5, 2, -5, -5, -3, 42, -4, -2, -2, -2, -2, -2, -4]
[-3, 0, -3, -5, -5, 2, -5, -5, -4, 42, -4, -2, -2, -2, -2, -2]
[-5, -3, 0, -3, -5, -5, 2, -5, -2, -4, 42, -4, -2, -2, -2, -2]
[-5, -5, -3, 0, -3, -5, -5, 2, -2, -2, -4, 42, -4, -2, -2, -2]
[2, -5, -5, -3, 0, -3, -5, -5, -2, -2, -2, -4, 42, -4, -2, -2]
[-5, 2, -5, -5, -3, 0, -3, -5, -2, -2, -2, -2, -4, 42, -4, -2]
[-5, -5, 2, -5, -5, -3, 0, -3, -2, -2, -2, -2, -2, -4, 42, -4]
[-3, -5, -5, 2, -5, -5, -3, 0, -4, -2, -2, -2, -2, -2, -4, 42]

9 rounds, 7 stationary pairs, hesitation mitchell
Pairs: 16 [1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9, 12, 11, 14, 13, 16, 2, 15] jumps: []
Boards: 9 [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 1]
Rounds: 9 rotationBits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
0.0823246650343

Teoreetiline parim tulemus:
0.0625

9 laua tulemused


9 rounds normal 9 table mitchell
Pairs: 18 [1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9, 12, 11, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 2] jumps: []
Boards: 9 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
Rounds: 9 rotationBits: [15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15]
0.148488830486

9 rounds normal 9 table mitchell no arrow switching
Pairs: 18 [1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9, 12, 11, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 2] jumps: []
Boards: 9 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
Rounds: 9 rotationBits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
0.111111111111

9 rounds normal 9 table mitchell arrow switching at R1
Pairs: 18 [1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9, 12, 11, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 2] jumps: []
Boards: 9 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
Rounds: 9 rotationBits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
0.0595065312046

Teoreetiline parim tulemus:
0.0555555555556

Kokkuvõttes: kasutades Mitchelli liikumist, tuleks pöördega mängida ca 1/8 voorudest, mitte ca 1/2. See lihtne muudatus parandaks 8 laua korral liikumise headuse 22.6% pealt hoobilt 8.98% peale!

5 kommentaari:

 1. Huvitav, kas selline kehvake liikumine on maailmas üldiseks standardiks. Kui ei - ehk tegemist on ainult Eesti üldise standardiga - siis ma olen küll tugevalt muutuste poolt.
  (Ja jalgpallis tuleb võtta kasutusele videokordused - mis sellest, et "alati on nii olnud, et kui kohtunik loeb olematu värava, siis see loebki")

  VastaKustuta
 2. Bridge MM-l vist juba on videokordused kasutusel :)
  Siis ei ole pärast jagelemist, et "mõtles üle kümne sekundi" või "umbes pool minutit".

  VastaKustuta
 3. Võin lohutuseks öelda, et mujal maailmas klubiõhtutel pole üldse lauakaardipööret, vaid tulemusi arvutatakse kahes liinis eraldi. Hüpe tehakse keskel, kui vaja peaks olema ja meelde tuleb.

  Näiteks eile, 11 paari, 6 NS ja 5 OW liinis, pärast 3 vooru hüpe. Kaks eraldi arvestust. Sai kiiresti õhtule.

  Küsisin ükskord, et miks kahte liini eraldi arvestatakse ja ei pöörata. Vaadati nagu mingit kohalikke bridgetavasid lammutama asunud tulnukat.

  Mihkel.

  VastaKustuta
 4. Selles mõttes olen "muu maailmaga" nõus, et võib ka ilma pöördeta mängida. See, kas tulemusi arvestada kahte liini eraldi, või mitte, on maitse asi. Arvestades, et me isegi praeguse (kohaliku) liikumise korral ei arvesta tulemusi kahte liini, siis ammugi ei näe selleks vajadust, kui mängida ilma pöördeta.

  Kui ilma pöördeta mängida, siis on kummagi liini keskmine 50%, ning sellised anomaaliad nagu mõni aeg tagasi Tartu klubis juhtus, välistatud: http://www.bridge.ee/tartu/tartu/250313/index.htm

  (Aga jah pöörde kasutamine võimaldab liinitugevust paremini hajutada, aga 4-11 vooru puhul tuleks seda kasutada vaid ühes voors.)

  VastaKustuta
 5. Minu kogemus on olnud selline, et kui mujal maailmas on olnud hüpe ja pööre, siis hüpe on kuskil keskel ja pööre laias laastus kolmveerandi peal. Ma loodan, et tegu pole võltsmälestusega.

  VastaKustuta