kolmapäev, 6. august 2014

Lihtne kaasaegne Precision II. Vastaja I pakkumine

Kunagi ammusel ajal mängiti bridži nii, et vastase avapakkumisele oli kontra trahviks, teise korruse avang oli tugev ning partneri avangule teise korruse vastus oli kutsuv+ (10+). Praeguseks on jõutud arusaamisele, et nimetatud lähenemised ei ole optimaalsed. „Kõik” kasutavad väljavõtukontraid, teise korruse avang on suurel enamuselpoolblokk/ weak-2 (või muu sisult samalaadne konventsioon nagu multi) ning partneri avangule mängib enamus experte teise korruse vastuseid geimi sundivana.
Loomulikult ei ole ükski uperkuudi lugeja piisavalt vanamoodne kasutamaks trahvikontraid või tugevaid teise korruse avanguid, aga 2/1 GF on Eestis olnud üllatavalt aeglane levima. Pigem kasutatakse ikka vana standardset (edaspidi nimetangi seda lähenemist Standardiks) kutsuv+ vastust. 2/1 on lihtne ja kaasaegne – seega kindlasti soovitan seda kõigile. Peamine vastuargument võib olla, et „Minu tuttavad mängivad Standardseid vastuseid, seega on mul lihtsam teha samamoodi”. Aga see ei ole progressiivne mõtlemine. Kunagi ammu kasutasid kellegi teise tuttavad tugevaid teise korruse pakkumisi ja kui kõik mõtleksid nii, et „Mängin nagu kõik teised” siis ei toimukski mingit arengut. Paarikümne aasta pärast võib Standard olla juba rariteediks muutunud ja õige on võtta kaasaegsed meetodid kasutusele kohe. Seega on Lihtsa kaasaegse Precisioni vastused alltoodud.
Oletame, et avapakkumine oli 1S. 1D ja 1H puhul on loogika sama.

VASTUSED (1S avang)
2C/D = nat GF, heal päeval 5+ mast, aga kui 5st masti ei ole, siis võib pakkuda ka 4st odavmasti
2H = nat GF, alati 5ne mast
3C/D/H = nat, kutsuv HEA mastiga
1NT = forcing 1 ringiks või semi-forcing - soovitan lihtsuse huvides viimast, 6-12p
Mõned näited:
Qx AQJxx Kxx Qxx          2H (GF), sama nagu Standardis (kus oleks kutsuv+)
Qx QJxxx Kxx xxx            1NT (6-12), sama nagu Standardis (kus oleks 6-10)
Qx AQJxx Qxx xxx           Siin tuleb sisse erinevus: 2/1 GFis 1NT, Standardis 2H.

Forcing vs semi-forcing NT
Tavalisem on forcing NT, kuid sel juhul peab avaja ühtlase lehega vahel pakkuma teisel ringil 3st odavat. Uperkuudi lugeja ei ole sellega ilmselt harjunud (mina küll ei ole) ja seetõttu on lihtsam semi-forcing 1NT. See tähendab, et 1NT on forssiv v.a juhul kui avajal on ühtlane miinimum. Näiteks 13p 5323 jaotusega tuleb forcing NT puhul pärast 1S-1NT-pakkuda 2C, aga s-f NT võimaldab passida.

Sellega on kaetud olukorrad, kus vastajal ei ole tuge avaja kallismastile. Järgnevalt sellest kui tugi on olemas. Kõigepealt väike teooria sellest, millist toetust näitavaid pakkumisi on vaja.
1) Lihttõste
2) Kutsuv
3) Sundiv
Iga algajagi teab, et kallismasti trumpi on mõistlik mängida 8 trumbi olemasolul. Pahatihti tundub, et isegi kogenud mängijad piirduvadki vaid 8se klapi leidmisega ega suuda/soovi eristada 8st klappi 9sest. Seetõttu on sageli näha, kuidas partneri 1M avangule pakutakse 3se toe ja kutsuva lehega 2NT (kutsuv+ toega). Vahel on aga väga oluline eristada 9st klappi 8sest. Eriti oluline on 9se klapi olemasolu geimi- ja slämmihuviga lehtede korral. (Miks täpselt on 9se klapi olemasolu vahel nii oluline, sellest võib-olla kunagi hiljem.) Seetõttu on vajalik kutsuvad ja sundivad lehed jagada kaheks: 2a) kutsuv 3se toega, 2b) kutsuv 4se toega. Sama ka sundivate pakkumistega, 3a) ja 3b). Millised pakkumised on ülaltoodud 5 lehetüübi kirjeldamiseks?

2S = lihttõste, 1)
3S = kutsuv 4se toega, 2b)
2NT = Jacoby = GF 4se toega,3b)
(Jacobyle pakub avaja lühidust 3ndal korrusel, 5se kõrvalmasti olemasolul seda 4ndal; ühtlase lehe korral 3M, 3NT või 4M sõltuvalt lehe tugevusest (4M kõige nõrgem))
4S = mänguks, Precisioni eripärana ei kirjelda see pakkumine üldse lehte (võib olla Standardis tavaline tõkestav 5se toetusega või ka ühtlane avangumiinimum)
2a) kutsuv 3se toega ja 3a) GF 3se toega lehtede jaoks ühesed pakkumised kahjuks puuduvad. Neid lehti tuleb kirjeldada 2 pakkumise kombinatsioonis:
1NT + 3S järgmisel ringil = kutsuv 3se toega
2m + 3S järgmisel ringil = GF 3se toega

Sellega ongi vastaja I pakkumisring läbitud. Lihtsuse huvides ei ole siin Bergeni tõsteid, aga kuna need on jätkuvalt populaarsed, siis on need kindlasti mõistlikud alternatiivid kõigile, kes eelistavad fancyt süsteemi lihtsale. Alljärgnevalt Lihtsa kaasaegse Precisioni vastaja pakkumiste kokkuvõte.

1S - ?
1NT = 6-12, võib sisaldada 3st tuge ja kutsuvat lehte (siin forcing NT eelis s-f NT suhtes)
2C/D/H = nat GF
2S = lihttõste (u 6-10p (arvestades jaotust))
2NT = Jacoby = GF 4+ toega (avaja pakub lühidust)
3C/D/H = nat kutsuv
3S = kutsuv 4se toega
4C/D/H = splinter

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar